Kontakt

Sprzedaż, doradztwo, serwis

WEBAC® Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa

Tel/Fax. 22 672 04 76
Tel/Fax. 22 616 04 76
webac@webac.pl

Połączenie z zagranicy:
Tel. +48 22 672 04 76

Godziny pracy:
Pn-Pt: 7.30 – 16.00

Doradcy
techniczno-handlowi:

Krzysztof Wrona
tel. 535 895 085
wrona@webac.pl

Sławomir Skoworodko
tel. 796 895 065
skoworodko@webac.pl

Mateusz Kowalski
tel. 796 895 035
kowalski@webac.pl

Zapraszamy!

Dane teleadresowe:
WEBAC Sp. z o.o.,
ul. Wał Miedzeszyński 646, 03-994 Warszawa
Tel/fax : 22 672 04 76 , 22 616 04 76, webac@webac.pl
NIP: 113-00-92-159     REGON: 010758960
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 92391  Kapitał Zakładowy : 75.000,00 zł

Bank:
SANTANDER Bank Polska S.A.
w złotych (PLN) 39 1090 0088 0000 0001 4194 3393
w euro (EUR) PL 96 1090 0088 0000 0001 4194

Gospodarka odpadami:
Numer BDO: 000107545