Żele iniekcyjne

Nasze produkty

WEBAC 240 Czteroskładnikowy żel akrylowy

ekstremalnie niska lepkość (6 mPas) wielorakie zastosowanie w temperaturach od +1C; Regulowany czas reakcji
czwartym składnikiem jest woda.

WEBAC 240 Bseal I i Bseal II Czteroskładnikowy żel akrylowy wzmocniony polimerowo

Czwartym składnikiem jest polimer; ekstremalnie niska lepkość ( 30 mPas). Regulowany czas reakcji od 8 sek. do 13 min.)

WEBAC 250 Czteroskładnikowy żel akrylowy

ekstremalnie niska lepkość (2 mPas), do iniekcji w murach, od +5 C, regulowany czas reakcji;
czwartym składnikiem jest woda

WEBAC 270 Czteroskładnikowy żel akrylowy – Znak CE

Nowość roku 2021 ; ekstremalnie niska lepkość (3,5 mPas), do iniekcji w murach, od +5 C, regulowany czas reakcji;
czwartym składnikiem jest woda. Znak CE wg normy EN 1504-5/ 2+

WEBAC F200 Pigment do żeli akrylowych

do kontrolowania rozchodzenia się żelu i sprawdzania szczelności obiektów

Żel iniekcyjny: Niskolepki materiał iniekcyjny do uszczelnienia elementów budowlanych otoczonych gruntem

NOWOŚĆ 2021 : WEBAC 270 – Znak CE

Żele Akrylowe  WEBAC są materiałami iniekcyjnymi o bardzo niskiej lepkości i bardzo dużej elastyczności.  Dzięki temu żele iniekcyjne WEBAC są idealnym rozwiązaniem do uszczelniania elementów budowlanych otoczonych gruntem (iniekcja kurtynowa). Niskolepkie żele mogą być wykorzystywane w strukturze elementów budowlanych o otwartych porach (np. murach) do iniekcji strukturalnych (a więc wypełniających całą strukturę muru). Żel iniekcyjny WEBAC nadaje się do uszczelniania dylatacji mających bezpośredni kontakt z gruntem.

Żel iniekcyjny odporny na kwasy, sole i mróz

Zsieciowany (związany ,przereagowany) żel akrylowy WEBAC nie rozpuszcza się w wodzie ani substancjach ropopochodnych (np. paliwach). Żele iniekcyjne  WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, mineralnymi zaprawami foliami, otulinami kabli. Są odporne  na szkodliwe sole oraz kwasy występujące  w stężeniach  powszechnych  w budownictwie. Żel akrylowy naszej produkcji jest odporny na cykle przejścia przez OoC i mróz.

Inwentaryzacja przed iniekcją:

 • Analiza stanu (technicznego) budowli
 • Stan zawilgocenia
 • Zasolenia
 • Badanie warunków gruntowo- wodnych

Z tego wynika

 • Możliwość przeprowadzenia zaplanowanej iniekcji
 • Wybór odpowiednich końcówek iniekcyjnych (iniektorów)
 • Wybór siatki odwiertów
 • Kalkulacja zużycia materiału

Przerabianie żelu iniekcyjnego

Iniekcja następuje ciśnieniem dopasowanym do: stanu technicznego budowli, rozpoczynając od najniżej położonego rzędu, przesuwając się ku górze. Iniekcja następuje do momentu wypływu żelu z sąsiednich iniektorów. Ma to na celu kontrolowalnie prawidłowości i równomierności rozkładu materiału w iniektowanym elemencie. Temperatura materiału i elementu budowlanego mają wpływ na prędkość reakcji. Wyższe temperatury przyspieszają a niższe opóźniają reakcję. Iniektować tylko czysty żel iniekcyjny, bez pozostałości środków czyszczących lub innych obcych materiałów.
Przerabianie pompą 2- komponentową

 • W celu właściwego, homogenicznego wymieszania składników A i B należy ustawić odpowiednie natężenie przepływu w głowicy mieszającej pompy.

 Żele iniekcyjne: Prace końcowe

 • Iniektory usunąć po zsieciowaniu żelu iniekcyjnego
 • Odwierty na głębokość ok 10 cm oczyścić z żelu iniekcyjnego i wypełnić zaprawą PCC w przypadku betonu lub zaprawą szybkowiążącą w przypadku elementu murowanego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu