WEBAC 250

WEBAC 250

Obszary zastosowań
Żel iniekcyjny WEBAC 250 stosuje się do uszczelnień porowatych substancji budowlanych przed wnikającą wilgocią oraz do tworzenia przepony poziomej przed kapilarnie podciągającą wilgocią w murach.
• Wysycanie żelem substancji budowlanej (uszczelnienie strukturalne)
• Tworzenie przepony poziomej (uszczelnienie poziome)
• Uszczelnienie pionowe wewnątrz muru wraz z płytą denną


Właściwości specjalne
• bardzo niska lepkość
• 3-składnikowy żel akrylowy
• pęcznieje w kontakcie z wodą
• dobra przyczepność do podłoży mineralnych


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 250 jest wysokiej jakości żelem akrylowym o znakomitych właściwościach mechanicznych. Ekstremalnie niska lepkość materiału
(bliska lepkości wody) pozwala na znakomitą penetrację podłoży mineralnych.
W temperaturze +20°C żelowanie rozpoczyna się po ok. 8 minutach (oznaką jest mętnienie materiału). Proces ten kończy się po ok. 13 minutach. Czas żelowania można dopasować do wymogów obiektu poprzez zmianę stężenia roztworu składnika B. WEBAC 250 żeluje do postaci wodoszczelnego, elastycznego żelu, z dużą odpornością na rozerwanie i dużą przyczepnością do suchych i mokrych podłoży mineralnych.
W grupie hydrożeli WEBAC 250 wyróżnia się dużą rozciągliwością i posiada tylko niewielką tendencję do pękania nawet przy silnych obciążeniach mechanicznych (np. przy ściskaniu i rozciąganiu). Temperatura wyjściowa składników przed zmieszaniem powinna wynosić od +5°C do +30°C. Temperatury niższe opóźniają żelowanie, wyższe przyspieszają. Temperatura podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.
Woda znajdująca się w obiekcie może wydłużyć czas żelowania.
WEBAC 250 jest odporny na zmienne warunki pogodowe: mróz – odwilż. Dzięki istnieniu naturalnej wilgoci w obiekcie materiał zachowuje stabilność formy.


Barwienie materiału
Dla umożliwienia kontroli rozchodzenia się żelu i zidentyfikowania miejsc wycieku można zabarwić wymieszany żel, dodając ok. 1% niebieskiego barwnika WEBAC F200 w odniesieniu do składnika A. Z czasem zabarwienie żelu zanika.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu