Szpachlówki i kleje epoksydowe

Nasze produkty

WEBAC 4515 Dwuskładnikowa, szybko schnąca szpachlówka epoksydowa

do niskich temperatur –od +1C; znak CE

WEBAC 4520 Dwuskładnikowa, elastyczna szpachlówka epoksydowa

dynamicznie obciążalna szpachlówka epoksydowa ; znak CE

WEBAC 4525 Dwuskładnikowa, sztywna szpachlówka epoksydowa

do przerabiania pod woda; przebadana mikrobiologicznie znak CE

WEBAC 4530 Dwuskładnikowa szpachlówka EP do klejenia i reprofilacji

Długi czas przerabiania, mokre podłoża, Znak CE *****NOWOŚĆ 2018*****

WEBAC 4535 Dwuskładnikowa szpachlówka EP do klejenia i reprofilacji

Na mokre podłoża, przy wodzie napierajacej, Znak CE *******NOWOŚĆ 2018*******

WEBAC B45 Przyspieszacz reakcji do szpachlówek epoksydowych

do W-4510, W-4515, W-4520, W-4525, W-4525P; dodatek od 1 do 5 %

Szpachlówki epoksydowe do mocowania iniektorów przyklejanych, przesklepiania rys i ochrony betonu.

Szpachlówki i kleje epoksydowe WEBAC są to systemy żywic epoksydowych w wypełniaczami. Wykorzystuje się je jako kleje do materiałów mineralnych, uszczelniania połączeń rurowych w sieciach wodociągowych i kanalizacji . Przy naprawie rys szpachlówek epoksydowych używa się do  mocowania iniektorów przyklejanych i do przesklepiania rys. Dla podłoży betonowych, zgodnie z wymogami Europejskich Norm Zharmonizowanych (znak CE – deklaracja właściwości użytkowych) wykorzystuje się jako zaprawy do naprawy i reprofilacji. Cechuje je dobra tolerancja wzajemna z betonem, zaprawami mineralnymi, stalą, foliami, otulinami kablowymi, metalami i wszystkimi  środkami iniekcyjnymi WEBAC. Posiadają wysoką odporność chemiczną na szkodliwe sole, kwasy, zasady oraz ścieki komunalne.

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja

  • Sprawdzenie podłoża
  • Stan zawilgocenia (sucho, wilgotno czy mokro)
  • Wytrzymałość podłoża (> 1,5 N/mm²)
  • Stan podłoża (zanieczyszczone, zaolejone)

Z tego wynika:

  • Możliwość przeprowadzenia prac
  • Wybór odpowiedniej szpachlówki / kleju

Wybór odpowiedniej szpachlówki/ kleju

Przed przeprowadzeniem prac należy sprawdzić czy dotrzymane są wartości graniczne temperatur. Podłoża, na które nanoszona będzie szachlówka muszą być wolne od zanieczyszczeń, niezwięzłych elementów jak i substancji negatywnie działających na przyczepność. Przy przerabianiu szpachlówek epoksydowych na powierzchniach gładkich (np. płytkach, ceramice, kamionce), należy je wcześniej uszorstkowić, dzięki czemu uszyska się lepsze przyleganie do podłoża. Przy elastycznym uszczelnianiu muf i połączeń rurowych należy je  koniecznie oczyścić. W przypadku powierzchni zabrudzonych olejami lub tłuszczami, w celu otrzymania optymalnego przylegania materiału, powinno się  je wcześniej zagruntować żywicą WEBAC 4270/ WEBAC 4270T. W zależności od sposobu wbudowania materiału trzeba zdecydować, czy konieczne jest wstępne wypełnienie za pomocą odpowiedniego środka (np. za pomocą sznura polipropylenowego) w celu zapobiegnięcia uzyskania przyczepności szpachlówki do 3 powierzchni.

Przerabianie szpachlówki epoksydowej WEBAC

Przesklepienie

Masa szpachlowa/ klej epoksydowy nanosić za pomocą szpachli. Przesklepienie rys powinno mieć szerokość minimum 10 cm i grubość minimum 3 mm (zużycie materiału ok 0,5 kg/ mb). Uważać na mniejsze rysy odchodzące od głównej. W zależności od przebiegu rysy, w ich  najwyższych  punktach można zostawić 3-5 centymetrowe nieprzesklepione odcinki (odpowietrzenie. )

Klejenie

Masę szpachlową/ klej epoksydowy nanosić za pomocą szpachli w odpowiedniej grubości.

Przyklejanie taśmy uszczelniającej

Klej nanosić szpachlą gładką lub zębatą na przygotowane podłoże, następnie wcisnąć przeznaczoną to tego część taśmy uszczelniającej w świeży materiał i na wklejoną taśmę nanieść jeszcze jedną warstwę kleju. Wskazówki dotyczące mocowania taśmy uszczelniającej WEBAC TPE .znajdują się w jej karcie technicznej. Uwaga: Ilość przerabianego materiału i jego temperatura mają wpływ na długość czasu przerabiania. Wyższe temperatury przyspieszają reakcję, niższe opóźniają. Grubość naniesionej warstwy i temperatura obiektu mają wpływ na czas sieciowania. Grubsze warstwy skracają sieciowanie materiału. Przerabiać tylko czystą szpachlówkę epoksydową WEBAC, bez resztek środków czyszczących i innych obcych materiałów.

Szpachlówka epoksydowa: prace końcowe

  • Po zakończeniu prac iniekcyjnych i związaniu środka iniekcyjnego, przesklepienie można usuną mechanicznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu