WEBAC 4530

WEBAC 4530

Szpachlówka epoksydowa do prac naprawczych w kanałach i budynkach.

Obszary zastosowań

WEBAC 4530 jest szpachlówką o uniwersalnym zastosowaniu do podłoży suchych, wilgotnych i mokrych. Uzyskuje przyczepność do prawie każdego rodzaju materiału, dając w efekcie połączenie przenoszące naprężenia. WEBAC 4530 można stosować do zamykania (przesklepiania) rys we wszystkich podłożach mineralnych, jak również jako klej do szkła, kafli i ceramiki. WEBAC 4530 można zastosować przy renowacji podłoża betonowego. Stosuje się ją m.in do: uszczelniania przejść rurowych, przyklejania betonu do betonu (np. elementów prefabrykowanych) i stali do betonu, naprawa tubingów, kanałów i szachtów, uszczelnianie zamków ścianek szczelnych, mocowania taśm dylatacyjnych, iniektorów przyklejanych, gum pęczniejących WEBAC.

 • Naprawa nadających się do chodzenia ( np. w celach naprawczych) szachtów i rur w obszarze renowacji kanałów
 • Mocowanie iniektorów przyklejanych
 • Przesklepianie rys przed iniekcją
 • Ochrona i reprofilacja mineralnych powierzchni poziomych i pionowych wg. normy PN EN 13813 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/4)
 • przyklejanie taśm uszczelniających WEBAC
 •  
 • Właściwości materiału                                                                                                                                                                                                                   WEBAC 4530 jest szpachlówką na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczami, o znakomitych właściwościach klejących, na suche i mokre podłoża mineralne; nadaje się do klejenia powierzchni z metalu, szkła, glazury, ceramiki i drewna oraz tworzyw sztucznych, np. PCV. Sieciuje do postaci odpornej mechanicznie masy, wykazując dużą odporność chemiczną. Czas przerabiania wynosi ok. 25 minut. W temperaturze +20°C materiał jest po 12 godzinach całkowicie zsieciowany. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas przerabiania. Większe ilości materiału i wyższa temperatura materiałów i podłoża skracają czas przerabiania i sieciowania, mniejsza ilość materiału i niższe temperatury, wydłużają. Temperatura wyjściowa obu składników przed wymieszaniem nie może być niższa niż +5°C. WEBAC 4530 posiada wysoką odporność chemiczną na szkodliwe sole, kwasy, zasady oraz ścieki komunalne. Cechuje go dobra tolerancja wzajemna z betonem, zaprawami mineralnymi, stalą, foliami, otulinami kablowymi, metalami i wszystkimi  środkami iniekcyjnymi WEBAC.
 •  
 • Właściwości specjalne
  • dobra przyczepność do betonu, podloży mneralnych i kamionki – suche, wilgotne, mokre
  • długi czas przerabiania, możliwość wykonywania prac precyzyjnych
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • nieuciążliwa w przerabianiu
  • w celu naprawy i reprofilacji betonu może być mieszana z piaskiem kwarcowym
obraz_2023-09-07_193141219

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu