Uszczelnienia dystansów szalunkowych

Nasze produkty

WEBAC Plug – Korek pęczniejący

do uszczelniania wnętrza rurek dystansowych ; fi 22, 24, 26 mm

WEBAC Korek SWELLSIL – Korek pęczniejący – Zielony

do uszczelniania wnętrznych otworów szalunkowych wkładek dystansowych ; fi od 10 do 70 mm i maksymalnej dlufości 70 mm

WEBAC Ring – Pierścień uszczelniający

do uszczelnienia zewnętrznego płaszcza rurki dystansowej ; fi wewnętrzne pierścienia 24 mm

WEBAC Flange – Kołnierz uszczelniający

do uszczelniania zewnętrznego płaszcza rurek dystansowych; fi wewnętrzne kołnierza 12, 17, 24, 31, 39 mm

Uszczelnienia dystansów szalunkowych – powszechny problem

W nowoczesnej technologii betonowania szalunkowego dystansowe wkładki szalunkowe są nie do uniknięcia. To przez rurki dystansowe prowadzone są kotwy ze stali zabezpieczające szalunek przed ciśnieniem świeżego betonu w procesie betonowania. System ten umożliwia wielokrotne wykorzystywanie stalowych kotew ( gwintowanych prętów) i jednocześnie pojawia się problem uszczelnienia tych miejsc.

Uszczelnienia z wykorzystaniem pierścieni, kołnierzy i korków uszczelniających WEBAC

Szczególne ryzyko pojawia się w miejscach betonowania narażonych na wodę napierającą. Wszelkie miejsca po kotwach sciągających szalunki ( dystanse szalunkowe) musza być skutecznie i trwale uszczelnione. Dla tych specyficznych miejsc WEBAC proponuje system zabezpieczeń złożony z pierścieni, kołnierzy i korków uszczelniających WEBAC opartych o ustabilizowane polimerowo gumy pęczniejące.

  Montaż

Na etapie montażu systemu szalunkowego na zewnętrzną ściankę rurki dystansowej nakłada się pierścień lub kołnierz uszczelniający ( WEBAC Ring lun WEBAC Flange). Dla uszczelnienia wnetrza rurki dystansowej po demontażu kotew sciągających wykorzystuje się korki pęczniejące ( WEBAC Plug). Montaż korków wykonuje się wbijając je młotkiem w otwór rurki dystansowej.

Składowanie

Chronić przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi

Korki, pierścienie i kołnierze pakowane są w woreczkach foliowych po 100 szt.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu