WEBAC Korek SwellSil

WEBAC Korek SwellSil

Korki pęczniejące SWELLSIL wytwarzane są z termoplastycznego elastomeru pęczniejącego pod wpływem wody.

Korki SWELLSIL wykonywane są w kształcie walca, o średnicach w zakresie fi 10-70mm, ze stopniowaniem, co 1mm, o maksymalnej długości 70 mm

Korki pęczniejące  SWELLSIL – stosuje się do uszczelniania otworów wewnętrznych szalunkowych wkładek dystansowych (plastikowych, betonowych i fibrobetonowych). Korek może być zastosowany z obu stron rurki dystansowej. Należy wbić go do środka rurki dystansowej tępym, drewnianym młotkiem. Nie ma potrzeby zabezpieczania miejsca montażu korka jakąkolwiek zaprawą mineralną czy epoksydową.

W czasie wykonywania prac temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa od -5OC

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu