Obszary zastosowania Iniekcje kurtynowe

OBSZARY NAPRAW I USZCZELNIEŃ

Iniekcje kurtynowe

Wtórne ( naprawcze) uszczelnienie powierzchniowe budowli przykrytych gruntem.
Iniekcja kurtynowa oznacza wtórne, naprawcze uszczelnienie elementów budowlanych przykrytych gruntem, narażonych na wilgoć lub wodę od strony gruntu. W praktyce dotyczy to piwnic, kanałów, tuneli, szybów. Iniekcję kurtynową, nazywaną tez „żelowaniem” stosuje się wówczas, gdy określonego elementu budowlanego nie da się naprawić metodami tradycyjnymi lub tez odsłonięcie obiektu wiąże się z niewspółmiernie dużymi nakładami i kosztami.

Iniekcja kurtynowa chroni substancje budowlana przed zawilgoceniem przez wodę napierającą.
Powodem nieszczelności budowli przykrytych gruntem jest z reguły wadliwie wykonana izolacja zewnętrzna. Innymi przyczynami mogą być: starzenie wcześniej wykonanych zabezpieczeń, zmienne warunki wód gruntowych lub ruchy budowli. Woda wnika w budowle poprzez spoiny, pustki i wadliwe uszczelnienia. Zmienne warunki klimatyczne, szczególnie mechanizm zamarzania i rozmarzania doprowadza do dalszych szkód i w konsekwencji do powierzchniowych odprysków i ubytków w substancji budowlanej.

Sprawdzona metoda uszczelniania budowli przykrytych gruntem.
Naprawcze uszczelnienie budowli przykrytych gruntem metodami tradycyjnymi jest bardzo kosztowne. Chronione powierzchnie muszą być odsłonięte ( odkopane) a otaczająca infrastruktura naruszona lub zniszczona. Naprawa jest szczególnie trudna, kiedy nie możliwe jest ograniczenie korzystania z przyległych obszarów ze względu na położenie czy intensywną eksploatację. Klasyczne uszczelnienie zewnętrzne często nie jest możliwe do wykonania ze względów konstrukcyjnych, np. przy częściowych podpiwniczeniach budynku czy przy nieszczelnościach płyty dennej. Uszczelnienie od wewnątrz może jedynie ukryć problem, nie stanowi jednak ochrony substancji budowlanej.

Uszczelnienia kurtynowe żelami iniekcyjnymi, (nazywane również żelami akrylowymi, hydrożelami, żywicami hydrostrukturalnymi lub metylakrylami – akrylan metylu) coraz częściej są stosowane w praktyce. Umożliwiają one ekonomicznie uzasadnione i skuteczne uszczelnienie nawet w bardzo trudnych przypadkach.

Produkty WEBAC do uszczelnień metodą iniekcji kurtynowej

Jako materiał iniekcyjny firma WEBAC proponuje akrylowe żele iniekcyjne. Kurtyna żelowa zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci i wody w mur. Produkty : WEBAC 240 oraz WEBAC 240 Bseal

Iniekcja kurtynowa: technika wykonawcza

Pompy iniekcyjne: Dla przerabiania żeli akrylowych stosuje się napędzaną sprężonym powietrzem dwukomponentową pompę WEBAC IP 2K-F1. Oba sklaldniki środka iniekcyjnego podawane są oddzielnymi przewodami do głowicy mieszającej. W głowicy mieszającej, z wykorzystanie mieszadła stycznego, następuje łączenie obu składników i jako mieszanka środek iniekcyjny podlega dalszemu tłoczeniu.

Iniektory: Do Iniekcji żelami akrylowymi wykorzystuje się tradycyjne iniektory śrubowe z kalamitką płaską. Stosuje się wówczas złączkę nasuwaną ( płaską) dla połączenia pompy z iniektorem. W przypadku stabilnego muru stosuje się alternatywnie iniektory wbijane ( najczęściej z tworzywa sztucznego). Stabilne zakotwienie iniektorów wbijanych zapewniają okrągłe wypustki wokół osi iniektora. W murach z wiekszą ilością pustek lub w murach warstwowych zastosowanie odpowiednich przedłużek iniektorów ( lance iniekcyjne) zapobiega przenikaniu żelu iniekcyjnego w strukturę muru w procesie jego tłoczenia.

PRODUKTY

  • Żele akrylowe
  • WEBAC 240
  • WEBAC 240 Bseal
  • Iniektory
  • Iniektory WEBAC
  • Pompy iniekcyjne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu