Obszary zastosowania Konsolidacja sklepien wyrobisk

OBSZARY CONSOLIDATION LINE

Konsolidacja wyprzedzająca

W celu ochrony ludzi i sprzętu na zaplanowanej trasie wiercenia tuneli lub sztolni przeprowadzana jest wyprzedzająca stabilizacja luźnego gruzu skalnego, żwiru lub gleby, czyli inaczej konsolidacja gruntu. Polega ona na wprowadzeniu do zbocza żywicy spienialnej w miejscach, w których istnieje ryzyko osunięcia się, osypania bądź przesączenia wody. Produkt ulega zsieciowaniu w pustych przestrzeniach (porach), czego efektem jest uszczelnienie i jego konsolidacja, a przez to stabilizacja podłoża.

Żywica reaguje zarówno z, jak i bez kontaktu z wodą. Bardzo dobrze wnika w glebę czy żwir i łatwo dociera do porów w luźnym gruncie skalnym, gdzie zwiększa swoją objętość nawet do czterech razy. Dzięki reakcji spieniania produkt może szybko zablokować napierającą na podłoże wodę. Można go bezpiecznie stosować nawet w górnictwie węglowym, ponieważ ma bardzo wysoką temperaturę zapłonu.

PRODUKTY

  • Żywice krzemianowe
  • WEBAC SILcopmpact
  • WEBAC SILcompact M
  • WEBAC SILcopmact M thix
  • WEBAC SILfill
  • WEBAC SIL form

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu