WEBAC 4525

WEBAC 4525

Obszary zastosowań
WEBAC 4525 jest szpachlówką o uniwersalnym zastosowaniu do podłoży suchych, wilgotnych, mokrych i do przerabiania pod lustrem wody. Uzyskuje przyczepność do prawie każdego rodzaju materiału, dając w efekcie połączenie przenoszące naprężenia. WEBAC 4525 można stosować do zamykania (przesklepiania) rys we wszystkich podłożach mineralnych, jak również jako klej do szkła, kafli i ceramiki. WEBAC 4525 można zastosować przy renowacji podłoża betonowego, jeśli nie występuje woda pod ciśnieniem. Stosuje się ją m.in do: przyklejania płytek pod lustrem wody (np. w basenach bez konieczności spuszczania wody), uszczelniania przejść rurowych, przyklejania betonu do betonu (np. elementów prefabrykowanych) i stali do betonu, naprawa tubingów, kanałów i szachtów, uszczelnianie zamków ścianek szczelnych, mocowania taśm dylatacyjnych, iniektorów przyklejanych, gum pęczniejących WEBAC.
• przesklepianie rys przed iniekcją wg. Normy PN EN 1504-5
• ochrona i reprofilacja mineralnych powierzchni poziomych i pionowych wg. normy PN EN 13813v Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/4)
• atest Higieniczny HK/B/1496/02/2011


Właściwości specjalne
• sieciuje w obecności wody
• dobra przyczepnośc do tworzyw sztucznych
• wysoka odporność chemiczna (również na biogenny kwas siarkowy)
• znakomita przyczepność do podłoży mineralnych
• sprawdzona mikrobiologicznie (W270 – badanie zgodne z Regułami DVGW)
• dający się ustawić czas reakcji (Przyspieczacz reakcji WEBAC B45)


Przerabianie
Materiał nanosi się szpachelką.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy zachowane są właściwe temperatury. Gotowa mieszanka (1,2 kg, +20°C) nadaje się do przerabiania w ciągu 30 minut. Temperatura przerabiania i temperatura obiektu nie może być niższa niż +5°C. Materiał nanosimy szpachelką na grubość przynajmniej 1 mm.

Przesklepianie rys
Przesklepianie zapobiega wypływowi materiału podczas iniekcyjnego wypełniania rys. WEBAC 4525 nanosi się na przygotowaną powierzchnię za pomocą szpachelki. Przy zamykaniu rys nanosić warstwę o grubości minimum 3 mm na szerokości ok. 10 cm; nie zapominać o rysach bocznych. W szczytowych odcinkach rysy należy zostawiać je niezamknięte na długości ok. 3 – 5 cm po to, aby umożliwić odpowietrzanie rysy. Zużycie materiału na przesklepianie (100 mm szerokość, 3 mm grubość) wynosi ok. 500 g/mb. Utwardzony materiał daje się usunąć mechanicznie po wykonaniu prac iniekcyjnych.

Klejenie
Odpowiednią grubość warstwy szpachlówki nanosić za pomocą szpachelki

Mocowanie taśm uszczelniających
Materiał nanosi się warstwą 2–3 mm za pomocą szpachelki gładkiej lub zębatej na wcześniej przygotowane podłoże. Taśmę dylatacyjną układa się na warstwie szpachli, a następnie na przeznaczonym do tego na taśmie dylatacyjnej miejscu nanosi się kolejną warstwę materiału WEBAC 4525. Dodatkowe informacje na temat zastosowania i mocowania Taśm dylatacyjnych WEBAC TPE znajdują się w karcie technicznej produktu.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4525 jest gęstą (niekapiącą) szpachlówką na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczami, o znakomitych właściwościach klejących, na suche i mokre podłoża mineralne, nadaje się do klejenia powierzchni z metalu, szkła, glazury, ceramiki i drewna oraz tworzyw sztucznych, np. PCV. Sieciuje do postaci odpornej mechanicznie masy, wykazując dużą odporność chemiczną. WEBAC 4525 twardnieje w obecności wody, jak również można ją przerabiać pod wodą. Nie nadaje się jednak do stosowania przy wartkim nurcie wody. Czas przerabiania wynosi ok. 30 minut (1,2 kg, +20°C). W temperaturze +20°C materiał jest po 12 godzinach całkowicie utwardzony. Grubość warstwy i temperatura obiektu mają wpływ na utwardzanie się materiału. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas przerabiania. Temperatura wyjściowa obu składników przed wymieszaniem nie może być niższa niż +5°C. W celu przyspieszenia wiązania należy użyć katalizatora WEBAC B45. WEBAC 4525 posiada wysoką odporność chemiczną na szkodliwe sole, kwasy, zasady oraz ścieki komunalne. Cechuje go dobra tolerancja wzajemna z betonem, zaprawami mineralnymi, stalą, foliami, otulinami kablowymi, metalami i wszystkimi środkami iniekcyjnymi WEBAC.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu