WEBAC 4520

WEBAC 4520

Obszary zastosowań
WEBAC 4520 jest elastyczną szpachlówką do podłoży suchych, stosowaną przy pracach naprawczych betonu jako masa wyrównawcza, do zamykania (przesklepiania) rys i pęknięć, do uszczelniania połączeń rurowych i naprawach kanałów . Stosować ją można jako klej na wszystkich podłożach mineralnych. W obszarze iniekcji wykorzystuje się szpachlówkę WEBC 4520 do mocowania iniektorów przyklejanych i przesklepiania zarysowań i spękań.
• przesklepianie rys przed iniekcją wg. Normy PN EN 1504-5
• ochrona i reprofilacja mineralnych powierzchni poziomych i pionowych wg. normy PN EN 13813 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/4)
• atest Higieniczny HK/B/1496/02/2011


Właściwości specjalne
• elastyczna, obciążalna dynamicznie
• wysoka odporność chemiczna
• znakomita przyczepność do podłoży mineralnych
• dający się ustawić czas reakcji (Przyspieszacz reakcji WEBAC B45)


Przerabianie
Materiał nanosi się szpachelką.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić warunki temperaturowe. temperatura przerabianego materiału i temperatura obiektu nie może być niższa niż +5°C. Także w trakcie sieciowania materiału temperatura nie może być niższa.

Przesklepianie rys
Przesklepianie zapobiega wypływowi materiału podczas iniekcyjnego wypełniania rys. WEBAC 4520 nanosi się na przygotowaną powierzchnię za pomocą szpachelki. Przy zamykaniu rys nanosić warstwę o grubości minimum 3 mm na szerokości ok. 10 cm; nie zapominać o rysach bocznych. W szczytowych odcinkach rysy należy zostawiać je niezamknięte na długości ok. 3 – 5 cm po to, aby umożliwić odpowietrzanie rysy. Zużycie materiału na przesklepianie (100 mm szerokość, 3 mm grubość) wynosi ok. 500 g/mb. Utwardzony materiał daje się usunąć mechanicznie po wykonaniu prac iniekcyjnych.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4520 jest szpachlówką bazująca na żywicy epoksydowej z wypełniaczami. Produkt WEBAC 4520 sieciuje do postaci elastycznej masy szpachlowej (maksymalne odkształcenie 5%),. Czas przerabiania zestawu 3 kg w temperaturze +20°C wynosi ok. 25 minut. Ilość przerabianego materiału i temperatura własna materiału wpływają na czas przerabiania. Temperatura wyjściowa obu składników przed wymieszaniem nie może być niższa niż +5°C. W temperaturze +20°C czas całkowitego twardnienia wynosi ok. 24 godziny. Grubość warstwy i temperatura obiektu mają wpływ na czas utwardzania. WEBAC 4520 uzyskuje przyczepność do wszystkich suchych, nasiąkliwych podłoży mineralnych i metalowych, jak również do drewna i szkła. WEBAC 4520 posiadaj wysoką odporność chemiczną na szkodliwe sole, kwasy, zasady oraz ścieki komunalne. Cechuje go dobra tolerancja wzajemna z batonem, zaprawami mineralnymi, stalą, foliami, otulinami kablowymi, metalami i wszystkimi środkami iniekcyjnymi WEBAC.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu