WEBAC 270 CE

WEBAC 270 CE

Obszary zastosowań

Akrylowy żel iniekcyjny WEBAC 270 spełnia wymogi normy  EN 1504-5 i posiada znak CE. Niska lepkość zaczynu iniekcyjnego oraz stabilna, elastyczna postać żelu po z sieciowaniu umożliwiają jego wykorzystanie m.in. do:

 • Iniekcji rys w betonie wg. Normy PN EN 1504-5 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/2+)
 • Uszczelniania dylatacji
 • Uszczelniania przerw roboczych
 • Wzmacniania i uszczelnianie gruntu
 • Wykonywania przepon poziomych (wtórnej izolacji poziomej)
 • Iniekcji Strukturalnej (wykonywanie uszczelnienia konstrukcji budowlanych)

Rodzaj i właściwości materiału

WEBAC 270 to żel akrylowy o bardzo niskiej lepkości i znakomitych właściwościach uszczelniających. Twardo-elastyczna postać żelu po zsieciuowaniu posiada charakterystyczną dla żeli dużą rozciągliwość i wytrzymałość. Jest on w stanie przejmować regularne ruchy budowli. Koncentrat żelu ( A1 +A2) po wymieszaniu ze składnikiem B ( 0,5% proszku -składnika B- w 20 l wody) w proporcji objętościowej 1: 1 pozostaje w stanie płynnym przez ok. 2min.40sek. po kolejnych 2,5 minutach żel jest całkowicie zsieciowany. Wyższe temperatury, zarówno materiału jak i otoczenia, skracają, niższe wydłużają czas reakcji. WEBAC 270 cechuje się dobrą przyczepnością do suchego i mokrego podłoża mineralnego. Zsieciowany WEBAC 270 nie rozpuszcza się w wodzie i związkach węglowodorowych. Posiada odporność na rozcieńczone kwasy i alkalia, jak również na zwyczajowo występujące w budowlach sole i gazy. Żel WEBAC 240 jest odporny na mróz i zmiany temperaturowe zimą, nie oddziałuje negatywnie na wody gruntowe i otaczające środowisko naturalne.

Właściwości specjalne

 • Ekstremalnie niska lepkość
 • Brak oddziaływania korozyjnego
 • Bardzo niska utrata objętości przy wysychaniu
 • Wysoka odporność, również w obszarach alkalicznych i narażonych na działanie soli
 • Postać twardo-elastyczna (kompensuje obciążenia dynamiczne i mechaniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu