WEBAC 240

WEBAC 240

Obszary zastosowań
WEBAC 240 jest akrylowym żelem iniekcyjnym przeznaczonym przede wszystkim do uszczelniania i zabezpieczania przed wodą budowli częściowo lub w całości pokrytych ziemią. Takimi obiektami, w których żel WEBAC 240 znajduje zastosowanie jako materiał uszczelniający są: budowle tunelowe, szyby, kanały, murowane przyczółki, skrzydła budowli mostowych, jak też podpiwniczone budynki. WEBAC 240 stosuje się najczęściej do powierzchniowego („kurtynowego”) zabezpieczania przed wodą napierającą budowli przykrytych gruntem. WEBAC 240 stosowany jest również do uszczelniania, stabilizacji i utwardzania podłoża. Wykorzystuje się go również do wykonywania przepon poziomych w murach przed podciąganiem kapilarnym wilgoci oraz wysycania całej struktury elementu budowlanego (tzw. uszczelnienia strukturalnego). Innym obszarem stosowania środka WEBAC 240 jest uszczelnianie dylatacji i gruntu przyległego w elementach budowlanych przykrytych ziemią.
• Niemieckie ogólne dopuszczenie budowlane (DIBt)
• Atest Higieniczny HK/B/1190/04/2015
• Niemieckie dopuszczenie do wody pitnej KTW


Właściwości specjalne
• Stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• Twardoelastyczny (odporny na uszkodzenia materiał o dużej elastyczności)
• Możliwość wtórnego pęcznienia przy kontakcie z wodą
• Możliwość regulacji czasów reakcji, optymalne zużycie materiału
• Przyjazny dla środowiska


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 240 jest wysokiej jakości, szybko reagującym żelem akrylowym do iniekcji, o bardzo niskiej lepkości i znakomitych właściwościach uszczelniających. Ponadto materiał ten posiada charakterystyczną dla żeli dużą rozciągliwość i wytrzymałość. Jest on w stanie przejmować regularne ruchy budowli. W temperaturze +20°C przy standardowym ustawieniu (5% proszku, składnika B, na ok. 25 l wody), po wymieszaniu składników WEBAC 240 pozostaje w stanie płynnym przez ok. 25 sekund, po następnych 25 sekundach jest całkowicie zżelowany. Przy standardowym czasie żelowania osiąga się z jednej strony optymalne rozprowadzenie materiału, a z drugiej optymalne jego zużycie. W zależności od obszaru zastosowania, można dostosować czas sieciowania do konkretnych wymogów. Wyższe temperatury, zarówno materiału jak i otoczenia, skracają, niższe wydłużają czas reakcji (np. w temperaturze +10°C ok. 55 sekund stan płynny, a po kolejnych 60 sekundach zżelowany). WEBAC 240 reaguje do postaci żelu wodoszczelnego, trwale elastycznego, z dobrą przyczepnością do suchego i mokrego podłoża mineralnego. W środowisku wysyconym parą wodną (wilgotność gruntu lub kompensowana wilgotność w budowli) materiał w swej formie pozostaje stabilny. Wahania wilgotności gruntu powodują odwracalny proces pęcznienia żelu lub jego kurczenia. Zżelowany WEBAC 240 nie rozpuszcza się w wodzie i związkach węglowodorowych. Posiada odporność na rozcieńczone kwasy i alkalia, jak również na zwyczajowo występujące w budowlach sole i gazy. Żel WEBAC 240 jest odporny na mróz i zmiany temperaturowe zimą. WEBAC 240 nie oddziałuje negatywnie na wody gruntowe i otaczające środowisko naturalne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu