WEBAC 2100

WEBAC 2100

Obszary zastosowań
WEBAC 2100 jest materiałem do iniekcji lub impregnacji o ekstremalnie niskiej lepkości, przeznaczonym do tworzenia izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w budowlach murowanych. WEBAC 2100 można również stosować jako impregnat do betonu blokujący wnikanie wody.

Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 2100 należy do materiałów iniekcyjnych/impregnacyjnych, o ekstremalnie niskiej lepkości, który zawęża i hydrofobizuje kapilary i w budowlach murowanych i betonowych. Nie wchodzi w reakcję ze stalą zbrojeniową. Duża zawartość cząstek kwasu krzemowego reaguje w wilgotnych i mokrych (jednak nienasyconych wodą) podłożach budowlanych, zawężając i wzmacniając kapilary, dając w efekcie zaporę hydrofobową. Zastosowanie na suchym podłożu prowadzi do natychmiastowej reakcji, a tym samym ogranicza penetrację materiału w głębszych warstwach muru. Stosowanie sylikatów alkalicznych powinno odbywać się tylko w takich przypadkach, gdy stopień zawilgocenia obiektu jest nie większy niż 50% oraz gdy zawartość chlorków soli i azotanów soli nie przekracza 0,5% masy wody, a siarczanów 0,7% masy wody. W celu uzyskania izolacji poziomej przy wyższym stopniu zawilgocenia, poleca się przeprowadzenie iniekcji ciśnieniowej żywicami poliuretanowymi WEBAC. Właściwości specjalne
• Bardzo proste zastosowanie
• Nie powoduje plam i przebarwień

obraz_2023-09-08_100731856

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu