WEBAC B14

WEBAC B14

Obszary zastosowań
Skraca czas przerabiania, sieciowa do fazy niepłynnej i całkowitego sieciowania żywic poliuretanowych WEBAC 1403WEBAC 1403P i WEBAC 1405.


Wskazówka dotycząca przerabiania
• Ilość przyspieszacza odnosi się do całości materiału (sumy składników A+B) poszczególnego produktu
• Zalecana ilość przyspieszacza to maksymalnie 5% w stosunku do całości przerabianego materiału (sumy składników A+B)
• Przed przerabianiem przyspieszacz wymieszać z komponentem A określonego produktu

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu