WEBAC 1403P

WEBAC 1403 P

Obszary zastosowań
Długotrwałe narażenie na działanie wilgoci — spowodowane na przykład zalaniem pomieszczenia, uszkodzeniami strukturalnym czy też zwykłą erozją murów, wynikającą z normalnego użytkowania — w większości przypadków ma druzgocące skutki dla konstrukcji budynku. Poliuretanowa żywica iniekcyjna WEBAC 1403P pozwala przywrócić strukturę ściany murowanej do należytego stanu poprzez wypełnienie mikroskopijnych ubytków, co zapobiega podciąganiu wilgoci z gruntu, jednocześnie pozwalając na rozpoczęcie procesu osuszania.
• Naprawa rys według normy PN EN 1504-5 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/ 2+)
• Atest Higieniczny HK/W/0277/01/2012 (woda pitna)

WEBAC 1403P — iniekcyjna żywica poliuretanowa

Drobne rysy, pęknięcia i kapilary, choć często niezbyt widoczne, stwarzają idealne warunki dla transportu wilgoci w głąb oraz w górę muru, co praktycznie uniemożliwia bezpieczne użytkowanie budynku. Substancja ta odznacza się niską lepkością oraz stosunkowo łatwą aplikacją, zarówno w środowisku mokrym, jak i suchym. Jednocześnie dobrze przylega ona do podłoża, szczelnie wypełniając wszelkie przerwy. Zapraszamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie naszej oferty.


Właściwości specjalne
• Stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• Niska lepkość
• Duża rozciągliwość
• Regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B14)


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1403P jest wysokiej jakości poliuretanową żywicą iniekcyjną, o niskiej lepkości, stosowaną do uszczelnień w środowisku mokrym i suchym. W kontakcie z wodą (5% w stosunku do swojej masy) wytwarza równomierną, zamkniętą i dzięki temu wodoszczelną, porowatą strukturę, zwiększając tym samym elastyczność materiału. Przy spękaniach, którymi płynie woda pod ciśnieniem, należy rozważyć, czy najpierw nie będzie konieczna iniekcja spienialnej żywicy poliuretanowej zatrzymującej wodę. Taką iniekcję stosuje się zawsze, jeżeli ciśnienie wody jest tak silne, że spowoduje wypłukanie żywicy zanim zżeluje. WEBAC 1403P sieciuje do postaci o stałej objętości (bezskurczowo), obojętnej chemicznie. WEBAC 1403P posiada dobrą tolerancję wzajemną z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 2 godzin. Utwardzenie następuje po około 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają, niższe opóźniają utwardzanie. W niższych temperaturach (poniżej +10°C)
zaleca się dodać przyspieszacz WEBAC B14.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu