WEBAC 1405

WEBAC 1405

Obszary zastosowań
WEBAC 1405 stosuje się do zamykania, uszczelniania i wypełniania rys i pustek o ograniczonej rozszerzalności w środowisku suchym, wilgotnym oraz rys i pustek, którymi płynie woda bezciśnieniowo, jak również pod ciśnieniem, w konstrukcjach z betonu, cegły i kamieni naturalnych w budownictwie naziemnym, podziemnym, mostowym i tunelowym. WEBAC 1405 jest certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 1504-5 w obszarze istotnym dla stateczności.


Właściwości specjalne
• bardzo wysoka elastyczność
• mniejsze pęcherzykowanie
• duża siła sklejania, wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, stalowych, polimerowych
• wysoka wytrzymałość na ścinanie
• wysoka tolerancja z bitumami, smołą, starymi systemami uszczelniającymi
• regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B14)
• przyjazny dla środowiska


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1405 jest wysokiej jakości poliuretanową żywicą iniekcyjną, o niskiej lepkości, zapewniającą znakomite wypełnienie nawet najdrobniejszych rys (o rozwartości powyżej 0,1 mm), zachowując jednocześnie stabilność mieszanki. Czas żelowania (1 litr wsadu) w temperaturze +23°C wynosi ok. 50 minut. Przerabiana ilość i temperatura własna materiału przed wymieszaniem wpływają na czas żelowania. WEBAC 1405 w temperaturze +20°C twardnieje w ciągu 24 godzin po wymieszaniu do postaci elastycznej, o ograniczonej rozszerzalności. Przy kontakcie lub wymieszaniu z wodą (5% masy) materiał tworzy równomierną, wodoszczelną i porowatą strukturę zamkniętą, o zwiększonej rozciągliwości. Materiał ten osiąga znakomitą przyczepność do suchych, wilgotnych i mokrych podłoży mineralnych. WEBAC 1405 posiada odporność chemiczną na zwyczajowo występujące materiały i chemikalia, a w stanie zżelowanym jest zupełnie nietoksyczny. Przy zasolonych obiektach WEBAC 1405 działa neutralizująco, poprzez mechanizm wiązania istniejących soli. WEBAC 1405 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kablowymi, jak również innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Przy spękaniach przewodzących wodę sprawdzić, czy wcześniej nie ma konieczności zastosowania spienialnej poliuretanowej żywicy iniekcyjnej (np. WEBAC 151).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu