WEBAC 1420

WEBAC 1420

Obszary zastosowań
WEBAC 1420 stosuje się metodą iniekcji do zamykania, uszczelniania i elastycznego łączenia suchych lub wilgotnych rys, szczególnie w środowiskach o zaostrzonych wymogach sanitarnych (np. zbiornik wody pitnej) lub w środowisku o zwiększonej agresji chemicznej (np. kanalizacja).


Właściwości specjalne
• wysoka odporność chemiczna, również na kwas siarkowy
• wysoka elastyczność
• szybkie pęcherzykowanie po kontakcie z wodą
• wysoka tolerancja z bitumami
• sprawdzona mikrobiologicznie


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1420 jest żywicą iniekcyjną, elastyczną, o dużej wytrzymałości na rozciąganie, którą można stosować do uszczelnień w środowisku suchym i wilgotnym. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 2 godzin. Pełne utwardzenie następuje po ok. 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają utwardzanie, niższe wydłużają. W niskich temperaturach (poniżej +10°C) zalecane jest dodanie przyspieszacza WEBAC B14 (maksymalnie 5% katalizatora WEBAC B14 w odniesieniu do składnika A). WEBAC 1420 żeluje do postaci o stałej objętości, odpornej chemicznie, o dużej rozciągliwości. Dlatego nadaje się również do rys rozszerzalnych o małej rozwartości. WEBAC 1420 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi oraz innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu