WEBAC 1610

WEBAC 1610

Obszary zastosowań
WEBAC 1610 stosuje się do uszczelniania, wzmacniania oraz „siłowych” połączeń w budowlach. WEBAC 1610 stosować można również do wypełniania pustek, przede wszystkim w obiektach murowanych


Właściwości specjalne
• uszczelniająca, wzmacniająca, ciągliwa
• bardzo dobrze penetrująca
• szybko sieciująca z wodą i bez
• intensywne spienianie w kontakcie z wodą
• z przyspieszaczem WEBAC B16 również do niskich temperatur


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1610 jest poliuretanową żywicą iniekcyjną, której właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, umożliwiają stosowanie jej do połączeń przenoszących naprężenia (połączenia „siłowe”) w suchych murach. W środowisku suchym WEBAC 1610 sieciuje do monolitycznej (bez porów), wodoszczelnej postaci. Po zmieszaniu z wodą materiał ulega lekkiemu spienieniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu