WEBAC 1440

WEBAC 1440

Obszary zastosowań
WEBAC 1440 stosuje się metodą iniekcji do elastycznego zamykania, uszczelniania oraz wypełniania rys w betonie i budowlach z cegły; w środowisku suchym i wilgotnym. Mury zawierające pustki (np. kamień łamany) mogą za pomocą WEBAC 1440 zostać wypełnione i wzmocnione.


Właściwości specjalne
• wytrzymała na rozerwanie pęcherzykowata struktura
• obciążalna mechanicznie
• wzmacnia przy obciążeniach dynamicznych
• szybko pęcherzykuje


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1440 jest poliuretanową żywicą iniekcyjną, mocno elastyczną, która może być stosowana do uszczelnień w środowisku suchym i wilgotnym. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 2 godzin. Pełne utwardzenie następuje po ok. 24 godzinach od momentu iniekcji. Wyższe temperatury przyspieszają utwardzanie, niższe wydłużają. Przy niskich temperaturach (poniżej +10°C) zalecane jest dodanie przyspieszacza WEBAC B14 (maksymalnie 5% katalizatora WEBAC B14 w odniesieniu do składnika A).Materiał żeluje do postaci o stałej objętości; wykazuje dużą wytrzymałość na zerwanie – rozciągliwość ok. 90%. WEBAC 1440 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu