WEBAC 1660

WEBAC 1660

Obszary zastosowań
WEBAC 1660 jest żywicą poliuretanową nowej generacji. Stosuje się do uszczelniania, wzmacniania oraz „siłowych” połączeń w budowlach, np.: do przenoszącej naprężenia naprawy rys, wzmacniania betonu słabej jakości, tłoczenia przez węże iniekcyjne, wypełniania pustek, stabilizowania murów (np. z kamienia naturalnego), a także uszczelniania wykopów (elementów budowlanych znajdujących się poniżej poziomu gruntu).
• Atest Higieniczny HK/W/0277/02/2012 (woda pitna)
• Naprawa rys w betonie wg. normy PN EN 1504-5:2013


Właściwości specjalne
• proporcja mieszania składników 1:1 (objętościowo)
• uszczelniający, wzmacniający
• bardzo wysoka odporność na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu
• szybko sieciująca w środowisku suchym i mokrym
• przy kontakcie z wodą materiał ulega umiarkowanemu spienieniu
• można przyspieszyć czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B16)
• możliwość stosowania w niskich temperaturach (sugerowane wykorzystanie przyspieszacza WEBAC B16)

Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1660 jest poliuretanową żywicą iniekcyjną, której właściwości mechaniczne, takie jak wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, porównywalne są tylko z żywicami epoksydowymi. Szczególnie nadaje się do wykonywania połączeń przenoszących naprężenia (połączenia „siłowe”). W środowisku suchym WEBAC 1660 sieciuje do monolitycznej (bez porów), wodoszczelnej postaci. Po zmieszaniu z wodą materiał ulega umiarkowanemu spienieniu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu