WEBAC 1401

WEBAC 1401

Obszary zastosowań
WEBAC 1401 stosuje się do odtwarzania izolacji poziomej w murach z cegły, kamienia naturalnego, tłuczonego oraz murach o łączonej strukturze. Do naprawy (uszczelnianie, stabilizacja i wzmacnianie) zawierających gips murów, szczególnie przy bardziej zwartych strukturach murów lub murach o dużej grubości, również w obszarze obiektów zabytkowych (certyfikacja WTA) i innych konstrukcji budowlanych. Dzięki zasadzie działania opartej na hydrofobizującym zamknięciu kapilar, żywice poliuretanowe WEBAC są skuteczne również przy dużym naporze wody. Podczas kontaktu z wodą tworzy się równomierna, zamknięta a tym samym szczelna struktura porów. WEBAC 1401 nadaje się do uszczelniania rys jak, tłoczenia przez węże iniekcyjne, uszczelniania przerw roboczych. Charakteryzuje się zarówno wysoką ciągliwością jak i dobrym przyleganiem do podłoża. Rysy, do których tłoczona jest żywica poliuretanowa, pozostają szczelne również w przypadku obciążeń dynamicznych oraz (ograniczonej) zmianie rozwartości.
• Certyfikacja Niemieckiego WTA – instrukcja 4-4
• Atest Higieniczny PZH HK/B/1035/05/2010


Właściwości specjalne
• ekstremalnie niska lepkość
• minimalne pęcherzykowanie
• dobra penetracyjność
• długi czas przerabiania
• produkcja na bazie surowców odnawialnych


Przerabianie
Pompa 1- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 1401 jest poliuretanową żywicą iniekcyjną, o bardzo niskiej lepkości; posiada tym samym znakomite właściwości penetrujące. Środek ten może być stosowany w środowisku (obiekty murowane) suchym, wilgotnym oraz mokrym. WEBAC 1401 w kontakcie z wodą lub wilgocią ma niewielką tendencję do spieniania. Czas przerabiania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 2 godzin. Utwardzenie następuje po ok. 24 godzinach od iniekcji. Na czas przerabiania i utwardzania mają wpływ temperatury otoczenia i obiektu oraz istniejąca wilgotność. Przy niskich temperaturach obiektu i w suchych jego partiach czas utwardzania wydłuża się do 3 dni. Dłuższy czas utwardzania ułatwia lepsze rozprowadzanie żywicy iniekcyjnej w obiekcie. WEBAC 1401 żeluje do postaci elastycznej, o stałej objętości, odpornej chemicznie. Zżelowana żywica jest odporna na szkodliwe sole, ługi i kwasy w stężeniach, jakie zwyczajowo występują w budowlach. Również w postaci cienkiej warstwy WEBAC 1401 jest wodoodporny i wodoszczelny. W środowisku zasolonym WEBAC 1401 oddziałuje neutralizująco, poprzez mechanizm wiązania istniejących soli. WEBAC 1401 posiada dobrą tolerancję wzajemną z zaprawami murarskimi, betonem, powłokami kablowymi, metalami i żywicami iniekcyjnymi oraz żelami WEBAC.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu