WEBAC 2260

WEBAC 2260

Obszary zastosowań
WEBAC 2260 stosowany jest jako materiał do grawitacyjnego lub iniekcyjnego, odpornego na ściskanie, sztywnego wypełniania kawern, szczelin i pustek w murze, w spękaniach ścian, w konstrukcjach drewnianych, na styku między metalem a podłożem mineralnym. Wykorzystuje się go m.in. do wypełniania pustek w murach warstwowych, uszczelnianiu przejść rurowych, wypełnianiu pustek w pustakach, wypełnianiu (naprawie) pływaków (pontonów). Posiada znakomitą przyczepność do suchych i wilgotnych, nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży. WEBAC 2260 jest dobrą izolacją cieplną dźwiękową. Wykorzystuje się go również do robienia odcisków z formy.


Właściwości specjalne
• stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• odporna na ściskanie wytrzymała struktura piany, sieciuje również w środowisku suchym
• izolująca ciepło
• brak chloru i FCKW (chlorofluorowęglowodorów) – bezpieczna dla ozonu.
• wysoka przyczepność do różnego rodzaju podłoży
• powolna ekspansja
• regulowany czas reakcji i skala ekspansji (przyspieszacz WEBAC B60)


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 2260 jest wysokiej jakości dwuskładnikowym, poliuretanowym materiałem w kolorze piaskowym. Po wymieszaniu obu składników, w procesie wolnej ekspansji sieciuje do postaci twardej, wytrzymałej na ściskanie, niełamliwej pianki o drobnej, zamkniętej, hydrofobowej strukturze porów. Bez przeciwciśnienia, w wersji standardowej (tj. bez katalizatora.) WEBAC 2260 zwiększa objętość do 4 razy. Wytrzymałość na ściskanie utwardzonego (spienionego) materiału wynosi 1,8 N/mm2. Dodając katalizator WEBAC B60 można uzyskać 14- krotne zwiększenie objętości, przy czym czas sieciowania i wytrzymałość na ściskanie ulega zmniejszeniu (patrz tabela na str.4). Czas przerabiania 1 litra wymieszanego materiału żywicy WEBAC 2260 w temperaturze +20°C wynosi ok. 5 minut. Po upływie ok. 5 min. rozpoczyna się proces powolnego spieniania, który kończy się po ok. 40 minutach. Wymieszany materiał pozostaje w postaci płynnej około 10 minut. Przez dodanie katalizatora B60 czas ten skraca się. Po około 16 godzinach WEBAC 2260 jest całkowicie zsieciowany, osiągając dużą przyczepność do podłoża i ścianek wypełnianych szczelin. Temperatura własna wymieszanego materiału, temperatura otoczenia i temperatura obiektu mają wpływ na szybkość reakcji. WEBAC 2260 osiąga znakomitą przyczepność oraz wzajemną tolerancję (brak oddziaływania agresywnego) z podłożami mineralnymi oraz innymi nasiąkliwymi i nienasiąkliwymi podłożami (np. folie, twarde PCV, stal, otuliny kabli, drewno) jak i bezrozpuszczalnikowymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów i epoksydów. Spieniony materiał ze względu na drobne pory i ich zamkniętą strukturę stanowi izolację cieplną, przeciwwodną (do 3 bar) i wygłuszającą. Współczynnik przewodzenia ciepła dla WEBAC2260 po zakończeniu procesu sieciowania wynosi 0,040 W/(m·K), tj. grupa 040. Dodanie przyspieszacza B60 może prowadzić do niewielkich odchyleń od tej wartości. Materiał jest odporny na zwyczajowo występujące w budownictwie sole, ługi i kwasy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu