Ręczne pompy iniekcyjne

Ręczne pompy iniekcyjne

WEBAC HP 100 Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 100 bar; wydajnośc 35 cm3 na posuw; do tłoczenia iniekcyjnych żywic poliuretanowych i epoksydowych

WEBAC HP 250 Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 250 bar; wydajnośc 10 cm3 na posuw; do tłoczenia iniekcyjnych żywic poliuretanowych i epoksydowych

WEBAC HP 50 2K Dwukomponentowa lekka popmka tłokowa do podawania medium w proporcji 1:1; wydajnośc 48 ml/min; do tłoczenia iniekcyjnych żywic spienialnych i niespienialnych poliuretanowych

WEBAC Ręczna praska iniekcyjna; pojemność 1,2 l

Informacje dodatkowe:

Niektóre Karty Techniczne pomp iniekcyjnych są w języku niemieckim. Wersje w języku angielskim dostępne są na stronie www.webac.de

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu