Budynek banku w Rzeszowie

obiekty referencyjne

Historyczy budynek zabezpieczony produktami WEBAC

Gmach Banku PKO BP w Rzeszowie powstał w 1906 roku. Jego twórcami byli Stifelmann i Heiss. Budynek o oryginalnej architekturze jest wyrazistym i cennym elementem miasta i jest aktualnie siedzibą Banku PKO BP. Budynek stoi na głównej dawnej ulicy Paniaga, aktualnie na ulicy 3 Maja w Rzeszowie.

Piwnice i ściany budynku banku w Rzeszowie były mokre. Ceglane ściany piwnicy o grubości 50 cm były zawilgocone w 60 %. Budynek był tak silnie przesiąknięty wilgocią, że zagrażała ona znajdującym się w pomieszczeniu dokumentom. Wykonawca remontu, firma Bud-Mark z Łańcuta  wykonała przeponę poziomą przed podciąganiem kapilarnym wykorzystując iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC.
W pierwszej fazie „przymknięte” zostały większe rysy i pustki za pomocą spienialnej poliuretanowej żywicy iniekcyjnej WEBAC 151. Następnie, do pełnego wysycenia wtłoczono 2- składnikową żywicę poliuretanową WEBAC 1403 Dzięki wykonanej iniekcji wyeliminowano kapilarny transport wilgoci w murze. Po trzymiesięcznej fazie suszenia pomieszczenia, dokumenty banku mogły być znów przechowywane w suchej piwnicy.

Specjaliści cenią bardzo produkt o symbolu WEBAC 5611. Materiał ten, zwany popularnie cementem elastycznym – jest zmodyfikowaną dyspersją bitumiczno-akrylową wypełnioną cementem portlandzkim. Nanoszony jest cienką powłoką i jest w stanie, przy grubości warstwy 1mm, wytrzymać napór wody o ciśnieniu do 7 bar: posiada rozciągliwość do 160%. Właśnie ten, nowoczesny produkt wykonawca zaproponował jako przeciwwilgociowe zabezpieczenie zewnętrznych ścian budynku. Po oczyszczeniu i otynkowaniu ścian zewnętrznych budynek został zabezpieczony dwoma warstwami WEBAC 5611 naniesionymi bezpośrednio na tynk.

Dyfuzyjne powłoki malarskie nadały oczekiwana kolorystykę obiektowi. Prace wykonywano w roku 1999.

Dzięki wykonanym zabezpieczeniom przeciwwilgociowym budynek odzyskał swoje walory użytkowe, a odnowiona elewacja podkreśla jego architektoniczną urodę

Zastosowane produkty

  • WEBAC 151
  • WEBAC 1403
  • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu