Budynek zakonny w Bad Doberan

obiekty referencyjne

 Przepona pozioma w bramie wejsciowej zakonu cysterskiego 

Wilgoć podciągana kapilarnie jest najczęstrzym mechanizmem powodującym zawilgocenia murów. Najbardziej efektywną metodą zwalczania szkód jest kapilarne „zatkanie” płaszczyzny ściany poprzez wykonanie przepony poziomej. W ten sposób znacznie obniża się zdolność muru do przesiąkania i może on powrócić do swojego „naturalnego” poziomu wilgotności. Wieloletnie doświadczenia udowodniły , że najlepsze do tych zadań w sprzyjających warunkach są żywice poliuretanowe.

Co jednak należy zrobić, jeśli mur jest popękany oraz zasolony (przesiąknięty słoną wodą)? To pytanie było kluczowe podczas modernizacji budynku wejściowego zakonu cysterskiego w miejscowości Bad Doberan (pol. Hist. Dobroń). Sprawę badał „Dahlberg- Institut” zajmujący się diagnostyką i naprawą (czyli doprowadzeniem do stanu używalności) historycznych substancji budowlanych. Przy tej okazji zostały przebadane w laboratorium i warunkach obiektu skutki wpływu przesiąknięcia i zasolenia murów przed i po wykonaniu przepony poziomej z wykorzystaniem żywic poliuretanowych firmy WEBAC.

Zakon cysterski w Bad Doberan jest jednym z najważniejszych średniowiecznych budynków gotyku ceglanego północnych Niemiec. Otoczony jest on murem obronnym o długości około 1.4 km. Cztery bramy broniły dostępu do zakonu. Budynek wejściowy mieści się za bramą zachodnią i został wzniesiony w 13 wieku; dzisiejszą formę przybrał w 1763 roku. Stoi on na niejednorodnym cokole z kamienia naturalnego do którego przylega krótki, popękany mur ceglany. Grubość muru ma od 36 do 51 cm. Przepona pozioma musiała powstać bezpośrednio w płaszczyźnie podłoża, które częściowo leży w obszarze podniszczonego muru. Spękania i puste przestrzenie zostały początkowo wypełnione spienialną żywicą poliuretanową firmy WEBAC. W następnym kroku można było iniektować poliuretanową żywicę o niskiej lepkości- WEBAC 1403 bez ryzyka niekontrolowanego jej wypływu.

Badania przesiąknięcia i zasolenia muru były prowadzone na 42 miesiące przed i 6 miesięcy po iniekcji. Do tego pobierane były próbki (rdzenie) o głębokości od 3 do 8 cm w trzech ustalonych osiach. W laboratorium były badane: zawartość wilgoci, przesycenie wilgocią oraz zawartość soli. Wzdłuż rozplanowanych osi równocześnie przeprowadzane były elektryczne pomiary w celu rozpoznania rozłożenia zawartości wilgoci w murze.

Dzięki tym badaniom ustalono, że pomimo 99%go zawilgocenia muru możliwe było skuteczne wykonanie przepony poziomej żywicą poliuretanową WEBAC 1403 co spowodowało znaczne obniżenie obciążenia wilgocią muru. Wysoki poziom zasolenia wody nie miał wpływu na właściwości i działanie materiału iniekcyjnego.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1403

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu