Historyczna Izba Przemysłowa w Hamburgu

obiekty referencyjne

Uszczelnienie i wzmocnienie stropu -WEBAC 1610

Z niełatwym zadaniem przyszło się zmierzyć firmie wykonawczej, gdy podjęła się rewitalizacji historycznego budynku Izby Przemysłowo-Handlowej przy Adolphplaz w Hamburgu. „Przepona pozioma w murze ceglanym oraz wzmocnienie sklepienia łukowego” – tak brzmiało zadanie w odniesieniu do budowli będącej jednym z najstarszych , niekościelnych obiektów Hamburga, zbudowanym w latach 1839-1841 w stylu włoskiego renesansu i od ponad 170 lat pozostającego siedzibą Izby Przemysłowo-Handlowej. Po silnych zniszczeniach wojennych obiekt został, odbudowany i od roku 1952 podlega ochronie jako zabytek. Ze względu na bliskość rzeki Elstery (Alster) i właściwości gruntu obiekt narażony jest na ciągłe oddziaływanie wilgoci. Duży wpływ miała budowa metra poczynając od roku 1912; nastąpiło wówczas obniżenie poziomu wód gruntowych powodujące osiadanie gruntu i w konsekwencji powodujące rysy i nieszczelności, które ujawniły się na sklepieniu łukowym. Koniecznym stało się uszczelnienie i wzmocnienie stropu znajdującego się bezpośrednio pod pomieszczeniami biblioteki. Mury historycznego obiektu były w dobrym stanie. Ściany pomieszczeń piwnicznych maja średnio 1m grubości; podobnie jak przekroje filarów nośnych. Celem naprawy było sklejenie „siłowe”, wypełnienie i zamkniecie występujących zarysowań i spękań w murowanych sklepieniu łukowym. Zastosowano środek WEBAC 1610 jako materiał wzmacniający i dający „siłowe” połączenia substancji budowlanej. Kwestia utrudniającą naprawę była różna grubość wypełnienia sklepienia od 11,5 cm do 24 cm. Rysy występujące w sklepieniu zostały nawiercone „krzyżowo” lub bezpośrednio w rozwarcie i przesklepione szybkosprawnym cementem celem zapobieżenia wypływu środka iniekcyjnego. Produkt WEBAC 1610 tłoczono niskim ciśnieniem aby uniknąć niekontrolowanego wypływu żywicy iniekcyjnej w strefę piasku i żwiru bezpośrednio ponad strukturą sklepienia. Historyczna substancja budowlana jak tez statyka budowli w słabych jej miejscach zastały zachowane i odtworzone za pomocą produktu WEBAC 1610 i tym samym obiekt służyć będzie następnym pokoleniom użytkowników.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1405
  • WEBAC 1610

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu