Historyczny budynek w Poczdamie

obiekty referencyjne

WEBAC 5611 chroni ulubioną, tradycyjną restaurację

Restauracja”Zum Historische Mühle”  (Przy starym młynie) w Poczdamie  jest lubiana zarówno przez  mieszkańców jak i odwiedzających miasto turystów . Wybudowano ją w 1908r na polecenie cesarza Wilhelma II. W 2000 r. przeszła gruntowne odrestaurowanie i została ponownie otwarta. Uszczelnienie budynku, zewnętrznych stron ścian piwnicy, jak i mostkowanie rys w celu ochrony przed wilgocią nastąpiło przy użyciu produktu WEBAC 5611.  Używanie chemii budowlanej przy remontach historycznych budynków często jest źle odbierane i wymaga odpowiednich właściwości używanych materiałów. Powinny one chronić budowlę. Jedyny w swoim rodzaju sposób oddziaływania WEBAC 5611 spełnia te wymogi i jest w stanie ochronić otoczone ziemią budowle przeciwko przesiąkającej wodzie. Środek ten spełnia normę DIN 18195, część 4. Przygotowanie powierzchni piwnicy w historycznym budynku, ograniczyło się do usunięcia jej luźnych części. Środek WEBAC 5611 jako elastyczne, mostkujące rysy uszczelnienie zewnętrzne został naniesiony w dwóch następujących po sobie etapach. Do Historycznych kolumn została wtłoczona iniekcyjne elastyczna żywica WEBAC 1403, tworząc przeponę poziomą; następnie kolumny zabezpieczono powłoką WEBAC 5611.

Istniejąca struktura powierzchni, nierówności, profil tynku, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ochrony zabytku, pozostały nienaruszone. Po utwardzeniu cała powierzchnia została dodatkowo pokryta farbą bakteriobójczą. W ten sposób powstało doskonale przylegające uszczelnienie od fundamentu aż do cokołu.  Po całkowitym zabezpieczeniu, tradycyjna restauracja ponownie stała się miejscem spotykania się turystów oraz mieszkańców Poczdamu

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1403
  • WEBAC 1405
  • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu