Klinika w Hannowerze Nordstadt

obiekty referencyjne

Przepona pozioma w murze dwuwarstwowym

Klinika w północnej części Hannoveru posiada już ponad 100- letnią historię. Od otwarcia w 1895r. była ona „nękana” przez wojny, nowe budowy, rozbudowy lub ciągłe zmiany. Także w 2005 r. w związku z rozbudową oddziału chirurgicznego potrzebna była rozległa przebudowa piwnicy głównego budynku.

Mocno zniszczone mury ceglane ścian zewnętrznych podciągały kapilarne wilgoć. Dlatego w celu ich naprawy przewidziano zrobienie dodatkowej przepony poziomej. Dodatkowym utrudnieniem było to, że pusta przestrzeń pomiędzy nośną osłoną wewnętrzną a murem licowym sięgała poniżej poziomu gruntu- aż do podłogi piwnicy.

Pierwszym krokiem było więc wypełnienie pustek w ścianie za pomocą spienialnej żywicy poliuretanowej WEBAC 2260. Tym posunięciem stworzono wytrzymałe na ściskanie wypełnienie o zamkniętej strukturze porów. Zapobiegło to również niekontrolowanemu  wypływaniu środka iniekcyjnego w puste przestrzenie. „Pianka” z wytrzymałością na ściskanie do 1,8 N/mm²  ma wystarczający opór przeciw ciśnieniu wytwarzanemu podczas iniektowania. Materiał ten jednocześnie działa jako przepona pionowa i dzięki temu zapobiega dostawaniu się wilgoci do pustki w ścianie. Poprawia to również izolacyjność termiczną i redukuje niebezpieczeństwo zbierania się wody kondensacyjnej w pomieszczeniach.

Specjalistyczna firma wykonawcza, której zostało zlecone wykonanie prac renowacyjnych wykonała otwory na wysokości podłogi piwnicy sięgające aż do pustek w ścianie. Następne odwierty były przewidziane na wysokości 50cm, w ten sposób materiał mógł być wprowadzany warstwowo. Dodatkowe otwory służyły do odpowietrzenia i wzrokowej kontroli wypełnienia. Materiał 14- krotnie zwiększył swoją objętość, a pustka w murze została wypełniona aż do poziomu gruntu. Po zsieciowaniu środka WEBAC 2260 wykonano przeponę poziomą przeciw kapilarnie podciąganej wilgoci z wykorzystanie typowej poliuretanowej żywicy iniekcyjnej WEBAC

Dzięki zastosowaniu żywic poliuretanowych można rozwiązać wiele problemów (również ekonomicznych) dotyczących zabiegów uszczelniających. Dzięki kombinacji  spienialnych oraz elastycznych żywic można na długi czas wypełniać puste przestrzenie jak również pory kapilarne. Ten sposób walki z wilgocią przynosi długotrwałe efekty.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 2260
  • WEBAC B60

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu