Kościól św. Michała w Rostoku

obiekty referencyjne

Wzmacnianie i uszczelnianie  spoin w grubym murze 

Od lipca 1999 r. rozpoczęto prace remontowe Kościoła Świętego Michała w Rostoku. Do prac użyto specjalnego produktu firmy Webac w- 2061s. Klasztor ten jest zabytkiem i podlega ochronie konserwatorskiej, dlatego też podczas remontu musiały być spełnione specjalne wymagania.

Budowla ta zalicza się do najstarszych w Rostoku. Zakon  “Brüder zum gemeinsamen Leben” (tłum.: „Bracia wspólnego życia”) wybudował w latach 1480- 1502 kościół oraz obiekty mieszkalno- warszatatowe. Pobożne życie braci zakonnych odbywało się tu w nowej jak na te czasy formie: nie składali oni żadnych ślubów a swoim postępowaniem naśladowali postępowanie Chrystusa wykonując prace służebne wobec społeczeństwa, w tym szkolnictwo.

W 1476r. zakonnicy wydrukowali pierwszą książkę w Rostoku. Dzięki temu to miasto hanzeatyckie stało się drugim po Lubece miejscem druku w północnych Niemczech. W tej tradycji klasztor świętego Michała po wielu historycznych zmianach egzystuje jeszcze dzisiaj. Jego część jest wykorzystywana jako kościół, reszta natomiast jako biblioteka uniwersytecka.

Remont budowli miał miejsce w 1999r. i odbywał się pod surowym okiem konserwatora zabytków. Materiał iniekcyjny nie mógł być widoczny- iniektowano jedynie zaprawę. Musiał mieć właściwości wzmacniające i hydrofobizujące. Rozwiązaniem był modyfikowany 2-komponentowy żel krzemianowy WEBAC 2061S. Ten nowatorski sposób uszczelnienia muru z właściwościami hydrofobizującymi został opracowany specjalnie do tego projektu. Badania podczas i po remoncie wykazywały równomierne wnikanie produktu w strukturę niejednorodnej zaprawy i potwierdziły wysoka skuteczność. Poprzez iniekcję WEBAC 2061S stary budynek został na tyle wzmocniony, że znów spełniał wymagania wytrzymałościowe. Oprócz właściwości wodoszczelnych, mur został wzmocniony, poprzez impregnację ochroniony przeciwko dalszemu niszczeniu, a bracia zakonni mogą dalej nieść swoją posługę.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 2061

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu