Kościól św. Mikołaja w Poczdamie

obiekty referencyjne

Renowacja Kościoła produktami WEBAC 

Kościół św. Mikołaja w Poczdamie, zbudowany wg. projektu Karla Friedricha Schinkela został odbudowany zaraz po II wojnie światowej. Obiekt jest  historyczny i  podlega konserwatorowi zabytków.  W roku  2010 fasada Kościoła i zewnętrzne elementy architektoniczne zostały  troskliwie odrestaurowywane.  Wykonano przy tym uszczelnienia przed wodami  gruntowymi  cokołów budynku poczynając od fundamentów i wyciągając uszczelnienie powyżej poziomu gruntu.  Uszczelniono również schody z kamienia naturalnego oraz dach otwarty dla ruchu pieszego. Jako ochronę wykonanych zabezpieczeń przeciwwodnych na poziomie gruntu i jednocześnie element dekoracyjny niektóre elementy architektoniczne obłożono dachówką „karpiówką” zgodnie ze starą poczdamską szkołą konserwatorów zabytków.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 4170
  • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu