Naprawa Śluzy Hirschhorn

obiekty referencyjne

Żywice poliuretanowe WEBAC przy trwałym obciążeniu wodą

Śluza Hirschhorn na rzece Neckar została wybudowana w roku 1927 w trakcie rozbudowy rzeki do „drogi wodnej”. W roku 1958 dobudowano drugą, lewą komorę. W 1991 trzeba było wykonać remont ciągle będących w wodzie części stalowych prawej komory śluzy, a latach 2005 i 2006 znaczące usterki spowodowały konieczność jej kompletnego odrestaurowania.

Planowane prace miały objąć naprawę betonu w prawej komorze włącznie z prowadnicą i murem środkowym do lewej komory śluzy. Następnie miał być wyremontowany bądź nowo wybudowany dostęp do lewej platformy. Jednak żeby nie wstrzymać ruchu statków, lewa śluza musiała być cały czas drożna.

W obszarze łączeń roboczych komór dało się zauważyć wiele rys, szczególnie w miejscach wymiany wody, gdzie były one poziome i wzajemnie zbieżne. W górnych rogach w obszarze łączeń bloków występowały rysy krótkie, biegnące ukośnie. Przez większość tych zarysowań przeciekała woda. W ramach konceptu remontu, ściany komór śluzy miały zostać zredukowane z 40 do 30cm (około 1200 m³ betonu). W konsekwencji nastąpiło przywrócenie właściwej geometrii poprzez dodanie warstwy betonu połączonej ze starym podłożem za pomocą specjalnych kotew. Pomiędzy częściowym zburzeniem a nałożeniem tej drugiej warstwy, w przekroju betonu dało się zauważyć rysy wypełnione wodą pod ciśnieniem. Po przyjęciu odpowiedniej siatki odwiertów rysy zostały wypełnione spienialną żywicą poliuretanową WEBAC 150 a następnie trwale uszczelnione za pomocą elastycznej żywicy poliuretanowej WEBAC 1405. Wszystkie prace były wykonywanie bez potrzeby zamykania ruchu w lewej komorze śluzy. Ze względu na ciągle zmieniające się ciśnienie wody (różnica poziomów wynosi 5,30m) produkty firmy WEBAC  podlegają ciągłemu, zmiennemu obciążeniu. Dzięki wysokiej jakości produktów WEBAC oraz dobremu konceptowi naprawy śluzy zagwarantowano bezawaryjne funkcjonowanie śluzy przez następne dziesięciolecia.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 150
  • WEBAC 1405

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu