Pałac Bergedorf w Hamburgu

obiekty referencyjne

Renowacja kompleksu pałacowego produktami WEBAC

Wybudowany na początku 13 stulecia zamek Bergerdorf jest jedynym w pełni zachowanych kompleksem grodowym w Hamburgu. W jego murach mieści się teraz zamkowa karczma oraz muzeum regionalne. Wystrój wnętrz jest przesiąknięty historią co stwarza szczególną atmosferę dla odbywających się tam od czasu do czasu zaślubin. Przez stulecia budowla została nadgryziona przez ząb czasu. W tym czasie twierdza była wielokrotnie przebudowywana, co zmieniło nie tylko wygląd, ale również naruszyło jej strukturę.

W lato 2000 r. rozpoczęto remont generalny tego klejnotu architektonicznego. W czasie prac użyto produktów WEBAC w celu uszczelnienia murów budowli przez iniekcję. Odwierty próbne pokazały, że mury piwnicy oraz sklepienie zbudowane są różnorodnie. Mury zewnętrzne są wielowarstwowe, do grubości 1,85m i zawierają pustki nawet do 30 cm. Projekt uszczelnienia budowli zakładał użycie kombinacji żywic poliuretanowych oraz żeli akrylowych, z wykorzystaniem korzyści płynących z obu typów materiałów. Napływająca woda została zastopowana za pomocą spienialnej żywicy poliuretanowej WEBAC 150. Ten zabieg umożliwił wykonanie dalszych prac uszczelniających. Większe pustki oraz szczeliny również wypełniono żywicą WEBAC 150. Dzięki dużemu spienieniu (zwiększenie objętości do 40x) również dobrym rozwiązaniem ekonomicznym. Elastyczna żywica poliuretanowa, WEBAC 1403, została użyta do wytworzenia przypon poziomych oraz do strukturalnego trwałego uszczelnienia 115 m² murów. Przy grubszych murach trzeba było użyć atutów żelu akrylowego WEBAC 250: bardzo niska lepkość pozwala temu produktowi już przy niskim ciśnieniu na rozchodzenie się w dużych przekrojach muru.  W ten sposób chronione i uszczelnione zostały tynki i struktura muru. Po uszczelnieniu piwnicy mury zewnętrzne zamku zostały odrestaurowane a pary decydujące się na zaślubiny w tym miejscu , ponownie mogą powiedzieć „tak” w atrakcyjnym otoczeniu.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1403
  • WEBAC 150
  • WEBAC 250

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu