Park przemysłowy Frankfurt- Höchst

obiekty referencyjne

Iniekcyjne wzmacnianie i stabilizacja podłoża 

Park przemysłowy „Frankfurt Höchst” jest innowacyjnym miejscem Chemii i Farmakologii w centrum Europy. Dla firm zajmujących się badaniem i wytwarzaniem miejsce to ze swoja ciągle rozrastającą się infrastrukturą oferuje idealne warunki. Perfekcyjne połączenie do dróg krajowych a także bliskość rynków dostawczych, zbytu oraz finansowych powodują, że park ten jest bardzo atrakcyjny.


Ze względu na tymczasowo małą ilość miejsca, istniejące już budynki są rozbudowywane przez dodawanie kondygnacji podziemnych. W jednym z odcinków budowlanych potrzebowano dodatkowego pomieszczenia do postawienia agregatu. Te środki rozwojowe następują poprzez „prace górnicze” pod istniejącymi Halami. Zagrożone przez to fundamenty kielichowe (podwójnie zbrojone fundamenty z otworami do umocowania wsporników) musiały zostać zabezpieczone przed zapadaniem oraz osuwaniem się.


Na samym początku tego przedsięwzięcia, do stabilizacji i wzmocnienia ścian na terenie zakładu użyto zmodyfikowanego 2-komponentowego żelu krzemianowego WEBAC 2061 oraz żywicy epoksydowej WEBAC 4170. Test stabilności wykonany po zastosowaniu produktów WEBAC dał bardzo dobre wyniki wytrzymałościowe.


Po tym jak dodatkowe próby krzywej przesiewu piasku kwarcowego dały bardzo dobre wyniki zdecydowano się na wzmocnienie za pomocą WEBAC 2061. Jest to krzemian metali alkalicznych- ceniony od wielu lat 2- komponentowy system iniekcyjny o bardzo małej lepkości na bazie polimerowo zmodyfikowanej służący do wypełniania, wzmacniania i stabilizowania łatwo rozpuszczalnych rodzajów podłoża, niespójnych lub słabo spójnych piasków, żwirów lub mieszanki piasku i żwiru. Przez to nadaje się do podwyższania nośności gruntów budowlanych, wzmacniania betonu, murów oraz porowatych kamieni naturalnych.


Iniekcja następowała wraz z postępem prac budowlanych. Rozmieszczenie 2-metrowych lanc iniekcyjnych w gruncie budowlanym w celu wzmocnienia i stabilizacji następowała z jednej strony pionowo  w celu stabilizacji krawędzi a z drugiej strony poziomo dla obszaru znajdującego się pod fundamentem. Dzień po iniekcji można już było budować obszar następnego fundamentu. Ze względu na możliwość powstania szkód budowlanych alternatywne podbudowanie istniejących fundamentów mogłoby być bardzo czasochłonne i drogie. Dzięki zastosowanej technologii z wykorzystaniem srodków WEBAC koszty zostały znacząco zmniejszone a sama rozbudowa parku technologicznego mogła zostać zakończona sukcesem w krótkim czasie.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 2061
  • WEBAC 4170

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu