Powodzie 1997, 2002, 2013

obiekty referencyjne

Produkty WEBAC w usuwaniu zniszczeń po powodzi w latach 1997, 2002, 2013.

Powódź w południowych i wschodnich Niemczech w roku 2013 spowodowała niezliczone szkody wielu budynków. Uszkodzenia te były do tej pory naprawiane tylko prowizorycznie. Trwałe bezpieczeństwo tworzy dopiero zaplanowane, fachowe odrestaurowanie najlepiej z wykorzystaniem wielokrotnie sprawdzonych w praktyce produktów WEBAC. Spójrzmy na największe powodzie ostatnich dwudziestu lat.

Fala powodziowa na Odrze 1997
Fala powodziowa, która spowodowała rozległe zalanie, była przyczyną poważnych szkód wielu budynków. Dodatkowe problemy sprawiało ciśnienie wody spowodowane przez długo utrzymujący się i powoli opadający poziom wód gruntowych. W tego typu przypadkach pierwszym nasuwającym się rozwiązaniem jest iniekcja kurtynowa żelem akrylowym WEBAC 240. Rozwiązanie to jest w stanie bardzo szybko przywrócić użyteczność np. piwnic. Uszczelnienie pionowe (powierzchniowe) uszkodzonych elementów budowlanych otoczonych gruntem, jest uzyskiwane poprzez iniekcję materiału w miejsce styku budowli z gruntem, a więc bez(!) wcześniejszego odkopywania. Żel iniekcyjny Webac 240 posiada stosowne dopuszczenia budowlane potwierdzające, iż materiał jest bezpieczny do stosowania w obecności wody gruntowej. Końcowym decydującym argumentem jest to, że budowle uszczelnione materiałami WEBAC są do dzisiaj suche.

Fala powodziowa na Łabie 2002
Fala powodziowa na Łabie z 2002 roku przewyższyła największą w 20. wieku „Powódź Stulecia” z roku 1954. Oprócz wody olbrzymie szkody spowodował olej opałowy, który wypłynął z niezabezpieczonych urządzeń grzewczych. Żeby odrestaurować skażone olejem elementy budowlane, konieczne jest szczelne zamknięcie jego oparów, np. za pomocą specjalnej żywicy gruntującej WEBAC 4270T. Pierwszą warstwą zamyka się szczelnie podłoże, następnie nanosi się kolejną warstwę i w systemie „mokre na mokre” jako warstwę wierzchnią – tynk natryskowy. Długotrwałe działanie tego produktu przekonuje o jego wysokiej klasie. Badania wykonane po 10 latach od jego naniesienia nie wykryły żadnych szkodliwych emisji z podłoży zabezpieczonych środkiem WEBAC 4270T

Sytuacja powodziowa 2013
Zniszczone po powodzi oraz po wolno opadających stanach wód gruntowych piwnice i niskie kondygnacje budowli, szczególnie historycznych starych części miast musiały zostać odrestaurowane i doprowadzone do stanu użyteczności. Mimo krótkotrwałego osuszania budowli i następującemu po nim naturalnemu wysychaniu murów w pomieszczeniach wewnętrznych wytworzyła się wysoka wilgotność powietrza, która doprowadziła do wyjątkowo niekorzystnych warunków panujących wewnątrz (zbieranie się wilgoci kondensacyjnej i występowania pleśni i grzybów). Firma WEBAC ma rozwiązanie i dla takiego przypadku : paroprzepuszczalne uszczelnienie powierzchniowe WEBAC 5611 nadaje się szczególnie do wtórnego uszczelnienia i minimalizacji oddawania wilgoci. Można je nanosić bezpośrednio na mokre/ wilgotne ściany od strony wewnętrznej. Zredukowane oddawanie wilgoci opóźnia wprawdzie wysychanie ścian, jednakże w tak dużym stopniu poprawia panujące warunki wilgotności powietrza, że możliwe jest nieszkodliwe dla zdrowia życie w budynkach.

Kolejnym poważnym problemem były uszkodzenia izolacji poziomych. Nawet przy bardzo wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią, technicznie uzasadnione jest wykonanie  wtórnej przepony poziomej żywicami poliuretanowymi WEBAC 1401 (dopuszczenie WTA*) lub 1403 (badanie instytutu Dahlberga). Żywice te całkowicie zamykają kapilary i tym samym zapobiegają dalszemu wnikaniu wody w strukturę muru. W przypadku powodzi konieczna jest szybka i sprecyzowania pomoc mająca na celu ratowanie życia ludzkiego i ich dobytku.
Jeśli chodzi o odrestaurowywanie uszkodzonych substancji budowlanych, przewagę mają względy praktyczne. Dzięki profesjonalnej jakości, łatwemu przerabianiu i udowodnionej długotrwałej skuteczności, wiele produktów WEBAC stało się skutecznym narzędziem w przezwyciężaniu skutków powodzi.

*WTA – Niemieckie Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie Robocze Ochrony Budowli i Konserwacji Zabytków)

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1401
  • WEBAC 1403
  • WEBAC 240
  • WEBAC 4270T
  • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu