Produkty WEBAC w specjalnych zastosowaniach

obiekty referencyjne

Produkty WEBAC w specjalistycznych zastosowaniach

Żaden z obszarów nie jest bardziej intensywnie i szczegółowo uregulowany prawnie niż budownictwo. W przypadku wznoszenia nowych obiektów, stosowania różnych materiałów, kwestii bezpieczeństwa kłopotliwe procedury można jakoś wytłumaczyć. Natomiast w przypadku prac naprawczych czy renowacyjnych prowadzi to często do nieprzezwyciężonych problemów i trudnych sytuacji. Projektant lub wykonawca, na konkretnym obiekcie, staje przed dylematem: czy lepiej wykorzystać do tego zadania dobry i odpowiedni, czy ogólnodostępny (popularny) produkt. Firma WEBAC wychodzi naprzeciw różnym specyficznym problemom. Dodatkowo nie unikamy niezwykłych lub wręcz egzotycznych obszarów zastosowań naszych produktów. I tak przykładowo:

 

W porcie w Hamburgu mur nabrzeża (keja) został uszkodzony po lekkim uderzeniu przez holownik. Mur trzeba było naprawić przed zimą, żeby zamarzająca woda nie spowodowała jeszcze większych szkód. Pracami zajęli się przeszkoleni nurkowie. Sprawdzone, przetestowane, sygnowane niemieckim znakiem jakości Ü, zaprawy murarskie w tym przypadku się nie sprawdziły. Ale specjalistyczna szpachlówka epoksydowa WEBAC 4525 mogła być skutecznie i bezpiecznie wykorzystana.

 Zanieczyszczone olejami powierzchnie betonowe często znajdujące się w gruncie lub odsłonięte, ściany lub stropy, zbiorniki z gazem biologicznym, silosy, niedostępne małe lub duże rysy- to niestandardowe problemy. Dla takich krytycznych warunków, w zależności od sytuacji, gotowy jest odpowiedni asortyment produktów o różnych lepkościach, zdolnościach penetracyjnych, również w obszarze niskich temperatur – dla prawie każdego przypadku możliwe jest rozwiązanie ( WEBAC 4270, WEBAC 4270T).

Energia odnawialna, specjalne siłownie wiatrowe są coraz bardziej rozpowszechnione. Elektrownie wiatrowe stoją na prawie każdym pagórku, przybywa ich też na nabrzeżach. Coraz większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych powoduje, że muszą być one niezawodne. W przypadku awarii będzie gasło coraz więcej świateł. Olbrzymie rozmiary wiatraków powodują, że na ich fundamenty przenoszone są ogromne naprężenia. Jeśli powstaną na nich rysy ich stabilność będzie zagrożona. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie odpornych na obciążenia dynamiczne poliuretanowych i epoksydowych żywic iniekcyjnych firmy WEBA 1660, WEBAC 4120P, lub WEBAC 4130)

Rozwiązania specjalne dotyczą również klasycznych produktów WEBAC 1403 lub WEBAC 150, często używanych wspólnie w różnych kombinacjach.

Jednym z przykładów jest stary, murowany kanał ściekowy, do którego wdzierała się woda pod dużym ciśnieniem. Za pomocą “normalnych” środków, wypróbowanych żywić w standardowej postaci, byłoby trudno rozwiązać taki problem. Konieczne było użycie środków pomocniczych, katalizatorów reakcji WEBAC B14 oraz WEBAC B15. Dzięki temu można zatrzymać nawet silne strumienie wody. Po przeprowadzeniu prac zewnętrzna strona kanału była znowu sucha.

Nie wszystkie specjalne zastosowania naszych produktów są opisane w naszych materiałach informacyjnych i dokumentacji technicznej. Nasi doradcy techniczni posiadają szeroką i głęboka wiedzę w tym zakresie.  Skorzystajcie z naszych doświadczeń.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 150
  • WEBAC 1403
  • WEBAC 4525
  • Katalizator B14
  • Katalizator B15
  • WEBAC 1660
  • WEBAC 4120P
  • WEBAC 4130
  • WEBAC 4270
  • WEBAC 4270T

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu