Stacja pomp k/ Bitterfeld

obiekty referencyjne

Inowacyjny sposób uszczelnienia fundamentów stacji pomp

Przepompownia w niecce (płaskie wgłębienie) w miejscowości Altjeßnitz (w pobliżu Bitterfeld- Wolfen) wymagała kompletnego odrestaurowania. Z wyjątkiem kraty wlotowej komory pomp, cała część budowli od strony naziemnej miała zostać odnowiona.  Żeby chronić obszar robót przed przenikającą wodą, trzeba było znaleźć taką możliwość uszczelnienia, która utrzyma parcie wody o wysokosci 2 m. Uszczelnienie musiało wytrzymać co najmniej rok i być odporne na ciągłe zmiany warunków atmosferycznych (zamarzanie i rozmarzanie). Klasycznym rozwiązaniem ochrony wykopu budowlanego byłoby postawienie ściany szczelnej. Alternatywnie zaproponowano użycie odstępów pomiędzy kratami wlotowymi otwartych jazów (Jaz – budowla hydrotechniczna wybudowana w poprzek rzeki lub kanału piętrząca wodę, w celu utrzymania stałego poziomu) jako płaszczyzny uszczelniającej. Materiał uszczelniający powinien być wbudowany pomiędzy kratami  przy „pełnym” poziomie wody. Powinien on był łatwy do usunięcia po zakończeniu prac, a zanieczyszczenia po nim powinny były dać się łatwo usunąć. Po tym jak sprawdzono różne warianty możliwości uszczelnienia, wybór padł na akrylowy żel iniekcyjny WEBAC 240. Aby uzyskać stabilne, mechanicznie wytrzymałe uszczelnienie, żel wypełniono piaskiem.  Na początku kraty otwartego jazu  zostały pokryte deskami i folią polietylenową, następnie ponownie zatopione. Pomiędzy nimi  powstał odstęp, który nadawał się do wypełnienia mieszaniną żelu z piaskiem. W ten sposób mieszanina mogła zostać dostarczona do tej przestrzeni bez potrzeby obniżania poziomu wody. Dzięki gęstości  > 1,8 kg/ dm³ żel połączony z piaskiem opadł aż do gruntu a następnie układał się warstwa po warstwie aż do poziomu o 30 cm wyższego niż najwyższy oczekiwany stan wody. Po wypompowaniu wody, WEBAC 240 został bezpośrednio zainiektowany do jeszcze istniejących miejsc przecieku. W obszarze za uszczelnieniem można było bez problemów rozpocząć odbudowę i rozbudowanie stacji pomp. Dzięki temu, uszczelniające działanie żelu akrylowego WEBAC zostało wyraziście udowodnione. W czasie prac budowlanych- przez lato oraz w okresie zimy mieszanina żelu i piasku grubości 15 cm chroniła budowę przed 2- metrowym poziomem wody. Wykonane uszczelnienie zostało po zakończeniu prac bez problemu usunięte z przestrzeni pomiędzy kratami. Innowacyjne rozwiązanie przyniosło spore oszczędności w stosunku do perspektywy postawienia ściany szczelnej . To zastosowanie żelu poliakrylowego pozwala na oczekiwanie na następne interesujące zastosowania w obszarze uszczelnień budowli.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 240

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu