Stalownia i walcownia w Holandii

obiekty referencyjne

Iniekcja zaolejonych spękań środkiem WEBAC 4170

W hucie stali i walcowni firmy Hoogoven w holenderskim mieści Beverwijk, w 1996r. ujawniły się problemy z “niepożądanym” olejem. Do poprawnego funkcjonowania walcarek potrzebne są duże ilości oleju, który wycieka w przypadku np. awarii maszyn. Przez rysy i porowate miejsca wniknął on w strukturę betonu i dotarł w pobliże przewodów zasilających. Produkcja była zagrożona. Żeby zażegnać niebezpieczeństwo, miejsca w których to nastąpiło, były krok po kroku naprawiane epoksydową żywicą iniekcyjną WEBAC 4170. Zanieczyszczone powierzchnie zostały powierzchniowo oczyszczone roztworem mydlanym. Następnie  w nawiercone przy rysach i gniazdach żwiru otwory zostały włożone iniektory (początkowo bez kalamitek). Kolejnym krokiem było pokrycie oczyszczonej powierzchni epoksydową masą szpachlową WEBAC 4525. Po jej zsieciowaniu pierwszy z iniektorów zaopatrzono w kalamitkę i właczano przez niego wodę, do swobodnego jej wypływu przez następny iniektor. Po tym zabiegu wstępnym wtłoczono WEBAC 4170.Ta specjalistyczna żywica wiąże bezemulsyjnie zarówno wodę jak i olej. W ten sposób zostało wytworzone połączenie siłowe rys a produkcja ruszyła bez żadnego ryzyka.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1403

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu