Tunel Katzenberg

obiekty referencyjne

Iniekcje uszczelniające w ekstremalnych warunkach gruntowych

Efektywność systemów uszczelniających przeciwwodnie weryfikuje się przede wszystkim w praktyce. Taka sytuacja miała miejsce w czasie budowy tunelu Katzenberg.

Tunel Katzenberg jest elementem projektu na rozbudowywanym odcinku linii kolejowej pomiędzy miejscowościami Karlsruhe i Basel. Oba równolegle położone tory w tunelu pomiędzy miejscowościami Bellingen i Efringen umożliwiają jazdę z prędkością 250km/h. Dzięki temu zwiększona zostanie średnia prędkość przejazdu na całej linii kolejowej doliny Renu. Otwarcie tunelu  planowano na koniec 2012 roku. Jego długość wynosi 9385 m. co czyni go trzecim co do długości tunelem w Niemczech.
Geologiczne wiercenia ukazały, że sam tunel przecina w przeważającej części warstwy miękkiej skały, takie jak: glina, margiel, wapień, piaskowiec, które w swoich szczelinach w różnych miejscach tworzą do czterech poziomów wodonośnych. Tunel na całej swojej długości leży w wodzie znajdującej się w górotworze.


W tych skomplikowanych warunkach geologicznych poważnie wpływających na tempo oraz jakość wykonywanych prac już w fazie projektowania obu rur tubingowych i łącznie 18 górniczych sztolni (przecznic) trzeba było uwzględnić nieszczelności całego systemu. Koszty tego rodzaju projektów są niezwykle trudne do przewidzenia.


W miejscach, gdzie dało się przewidzieć przyszłe problemy m. in. na łączeniach sztolni (przecznic) pomiędzy rurami, zaplanowano środki zapobiegawcze przeciwko wodzie napierającej zgodnie z obowiązująca sztuką inżynierską. W tych „łączeniach” zostały położone węże iniekcyjne.
Ponadto w czasie prac mogły spontanicznie wystąpić rysy oraz miejsca przecieku, które wcześniej były nie do przewidzenia. W tym przypadku konieczna była szybka reakcja czyli solidna i pewna naprawa problemu. Kierownictwo budowy tunelu Katzenberg zaufało wieloletniemu doświadczeniu firmy WEBAC, której zlecono dostarczenie uszczelniającego przeciwwodnie systemu iniekcyjnego. W razie potrzeby miał on zostać użyty do wykonania niezawodnego uszczelnienia.


Efektywność i niezawodność technologii iniekcyjnej WEBAC, certyfikowanej przez Urząd Badania Materiałów (MPA) z Braunschweig mogły zostać wypróbowane w praktyce. O właściwe uszczelnienie „zatroszczył się” produkt WEBAC- 1405. Jego duża przyczepność i elastyczność (wykraczająca daleko poza podwyższone wymagania normy 1504-5), powoduje, że jest to świetny produkt do takiego zadania.


Na mokrych oraz słabych podłożach została użyta sztywna epoksydowa masa szpachlowa, WEBAC 4525. Jej doskonałe właściwości pozwoliły na szybkie i wytrzymałe mechanicznie przygotowanie podłoża dla późniejszego iniektowania. Produkty WEBAC pomogły więc w planowym przeprowadzeniu prac w tunelu Katzenberg. Tunel otwarto w roku  2012 r., a dobre wykonanie zapewnia komfort podróżującym na odcinku pomiędzy Freiburgiem a granicą szwajcarską.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1405
  • WEBAC 4525

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu