Tunel w Stuttgarcie

obiekty referencyjne

Nieszczelne dylatacje i rysy w tunelu 

Niemiecka firma  Telekom AG posiada i konserwuje tunel telekomunikacyjny w centrum Stuttgartu. Budowla ta ma długość 1,7km i służy do rozdziału światłowodów pomiędzy różnymi lokalizacjami. W celu ochrony przed wnikającą wilgocią zostały przeprowadzone rozległe prace naprawcze. Ich przedmiotem były przerwy między elementami prefabrykowanymi konstrukcji. Zdecydowano się na iniekcję, za pomocą której można było trwale uszczelnić uszkodzone fugi. Żeby nie zniszczyć  istniejącego profilu uszczelniającego,otwory iniekcyjne zostały nawiercone z boku. Wmontowane profile uszczelniające (tasmy uszczelniające) podczas iniekcji zapobiegały niekontrolowanemu wypływowi środka iniekcyjnego. Tylko w miejscach najbardziej nieszczelnych trzeba było pomyśleć o dodatkowym przesklepieniu. W zależności od potrzeb używano tutaj sztywnej szpachlówki epoksydowej WEBAC 4505 lub szpachlówki elastycznej WEBAC 4520. W odwierty wmontowano iniektory przez które wstrzyknięto materiał uszczelniający. Naprawy dokonywano na 2 sposoby:

Rysy i małe szczeliny zostały wypełnione za pomocą żywicy poliuretanowej WEBAC 1403. Przy kontakcie z wodą materiał tworzy nieprzepuszczalną dla wody porowatą strukturę, która jest w stanie przyjmować ruchy budynków. Szczególnym wyzwaniem dla wykonawcy (BST Erich Kühfuß GmbH, Tamm) były prace w otoczeniu bardzo  czułych kabli położonych w tunelu. Zabronione było używanie pomp zasilanych elektrycznie oraz rozpuszczalników, mogących powodować niebezpieczeństwo wybuchu. Przerabianie nastąpiło więc za pomocą pneumatycznych (czyli zasilanych sprężonym powietrzem) pomp iniekcyjnych, do czyszczenia których używano komponentu A poliuretanowej żywicy iniekcyjnej. W ten sposób można było zrezygnować z używania rozpuszczalnika.

Dylatacje i miejsca większych pustek  zostały uszczelnione za pomocą żelu poliakrylowego WEBAC 240. Ten 3- komponentowy materiał cechuje się dużą elastycznością i giętkością . Krótki czas reakcji zapobiega niekontrolowanemu odpływowi materiału w przylegający grunt- większość materiału tworzy po zewnętrznej stronie fugi kurtynę uszczelniającą. Prace naprawcze rozciągały się na przestrzeni 9 lat w ciągu których naprawiono ponad 3000m uszkodzonych łączeń. Drugi etap został zakończony w marcu 2004r. a tunel jest zabezpieczony przed wilgocią.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1403
  • WEBAC 240
  • WEBAC 4520

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu