WEBAC 150

WEBAC 150

Obszary zastosowań
WEBAC 150 służy do szybkiego, tymczasowego zamknięcia i uszczelnienia rys, szczelin, pustek w budowlach z betonu, cegły i kamieni naturalnych, wypełnionych wodą pod ciśnieniem. Znajduje zastosowanie w budownictwie naziemnym, podziemnym (np. ściany szczelinowe), ścianek szczelnych, palisad (ścian z pali wierconych), betonu układanego pod wodą. Również w budownictwie mostowym, wodnym, tunelowym i szybowym. Materiał nadaje się do uszczelniania zbiorników wodnych (również na wodę pitną). Doskonale nadaje się do przerabiania pompą 2-składnikową.

  • Naprawa rys w betonie
    • Spełnia normy ZTV-ING (RISS) (Niemieckie Dodatkowe techniczne wymogi i normy dla budownictwa inżynieryjnego)
    • Spełnia wymogi normy DIN V 18028
    • Atest Higieniczny PZH HK/W/0455/01/2014 (woda pitna)

Właściwości specjalne
• 
Stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• Szybko spienialna żywica, duża skala ekspansji (do 40 x)
• Nie za sztywna (krucha) struktura piany
• Uniwersalne zastosowanie, bezpieczna w stosowaniu
• Regulowany czas reakcji (z katalizatorem WEBAC B15)
• Dobra reaktywność doskonała odporność na wodę alkaliczną do wartości pH do 13
• Dobra wzajemna tolerancja z betonem, stalą, foliami, bitumem, otulinami kabli oraz materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów i epoksydów


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 150 jest wysokiej jakości żywicą, o niskiej lepkości, która wchodząc w kontakt z wodą podlega silnemu spienianiu do postaci sztywno-elastycznej piany o drobnej strukturze porów. Bez przeciwciśnienia przy swobodnej ekspansji żywica zwiększa swoją objętość do 40 razy. Dzięki niskiej lepkości, elementom wodoaktywnym i dużej aktywności kapilarnej w rysach wilgotnych lub przewodzących wodę, o szerokości większej niż 0,2 mm, osiąga się dobre wypełnienie rys i pustek. Proces spieniania rozpoczyna się po ok. 15 sekundach od kontaktu z wodą (+20°C). Materiał twardnieje w ciągu 60 sekund, osiągając bardzo dobrą przyczepność. Do wywołania reakcji i procesu spieniania wymieszanego materiału konieczny jest kontakt z wodą. Możliwe jest skrócenie początku i końca spieniania poprzez dodanie (od kilku do 10%) przyspieszacza WEBAC B15. Temperatura własna wymieszanego materiału, warunki hydrodynamiczne, temperatura obiektu i temperatura wody zużywanej do reakcji mają wpływ na czas reakcji (tworzenie się piany). Temperatura własna mieszanki iniekcyjnej wynosząca ponad +20°C skraca czas rozpoczęcia spieniania. WEBAC 150 wykazuje w stosunku do wody alkalicznej o wartości do 13 pH dobrą reaktywność oraz znakomitą odporność. WEBAC 150 wykazuje dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, bitumem, otulinami kabli oraz materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów i epoksydów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu