WEBAC 157

WEBAC 157

Obszary zastosowań
WEBAC 157 służy do szybkiego, tymczasowego zamknięcia i uszczelnienia wilgotnych rys i przecieków wody pod ciśnieniem, jak również do wypełnienia pustek i szczelin w betonie, murze, kamieniach naturalnych, budownictwie podziemnym (szyby) oraz obiektach typu zbiorniki wodne (w tym wody pitnej), kanałach i w podobnych obszarach budownictwa wodnego. Elastyczna struktura pianki pozwala zastosować WEBAC 157 w obszarach, w których mogą pojawić się niewielkie ruchy budowli (uszczelniania dylatacji między budynkami, systemowych taśm dylatacyjnych, połaczeń płyt filigranowych, połączeń pomiędzy betonem lanym i elementami prefabrykowanymi, przejść rurowych, płyt dennych ze ścianami, przerw roboczych w ścianach szczelinowych).
• Aprobata Techniczna ITB AT–15–4793/2015
• Atest Higieniczny PZH HK/W/0579/04/2012 (woda pitna)
• KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/01/151/2018 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4793/2015 z dnia 16 marca 2015 na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-0807/Z wydanego Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.


Właściwości specjalne
• Stosunek mieszania: 1:1 objętościowo
• Elastyczna struktura piany
• Niskie ciśnienie ekspansji
• Bezpieczna w stosowaniu
• Regulowany czas reakcji (przyspieszacz WEBAC B15)


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 157 jest żywicą spienialną, poliuretanową, wysokiej jakości, o niskiej lepkości, przeznaczoną do iniekcji; w kontakcie z wodą ekspanduje do postaci powierzchniowo szczelnej, elastycznej piany o otwartej, drobnej strukturze porów. Bez przeciwciśnienia i przy swobodnej ekspansji zwiększa objętość do ok. 15 razy. Dzięki niskiej lepkości, powierzchniowo czynnym elementom oraz znacznej aktywności cząsteczek kapilarnych w zawilgoconych lub mokrych szczelinach, środek znakomicie zapewnia czasowe zatrzymanie wycieków wody. Do reakcji i optymalnego spieniania wymieszanego materiału potrzebna jest odpowiednia ilość wody. Standardowo początek spieniania następuje po ok. 20 sekundach od kontaktu z wodą (w temperaturze ok. +20°C). Możliwość skrócenia początku i końca spieniania poprzez dodanie (od kilku do 5%) przyspieszacza WEBAC B15. Temperatura własna wymieszanego materiału, warunki hydrodynamiczne, temperatura obiektu i temperatura wody pobieranej do reakcji mają wpływ na czas reakcji (tworzenie się piany). Niższe temperatury opóźniają, wyższe przyspieszają przebieg procesu spieniania żywicy. WEBAC 157 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kabli i innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu