WEBAC 4120P

WEBAC 4120P

Obszary zastosowań
Niskolepka, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa WEBAC 4120P umożliwia uzyskanie połączeń siłowych w elementach budowlanych szczególnie narażonych na obciążenia dynamicznie ( np. fundamenty siłowni wiatrowych). Niska lepkość, znakomita przyczepność (siła sklejenia z podłożem), oraz wytrzymałość własna materiału umożliwia trwałe łączenie nawet najmniejszych zarysowań oraz siatki drobnych spękań w betonie (np. w cokołach fundamentowych) i elementach murowanych metodą iniekcji ciśnieniowej lub w określonych przypadkach metodą wysycania grawitacyjnego (w przypadku rys poziomych). Nadaje się do napraw i łączenia jastrychu z podłożem.
• naprawa fundamentów elektrowni wiatrowych
• iniekcja rys zgodna z PN EN 1504-5:2013
• łączenie betonu i jastrychu
• uszczelnianie rys w elementach budowlanych narażonych na obciążenia dynamiczne


Właściwości specjalne
• niska lepkość
• sieciowanie również przy obciążeniu dynamicznym
• wysoka przyczepność do podłoży
• stała objętośc i kształt
• dobra penetracyjność


Przerabianie
Pompa 1-komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
Bezbarwna żywica WEBAC 4120P sieciuje do twardej postaci o stałej objętości, wykazując wysoką przyczepność do podłoży i dzięki temu umożliwia siłowe, przenosząszące naprężenia połączenia elementów budowli.. Czas sieciowania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 60 minut. Po ok. 24 godzinach materiał jest utwardzony. Wyższe temperatury iniektowanego podłoża i materiału przyspieszają, niskie – opóźniają sieciowanie. Większa ilość przerabianego materiału przyspiesza sieciowanie, mniejsza opóźnia. WEBAC 4120P posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kabli, oraz innymi środkami iniekcyjnymi WEBAC. Jest odporny na występujące powszechnie szkodliwe dla budownictwa sole, ługi oraz kwasy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu