WEBAC 4130

WEBAC 4130

Obszary zastosowań
WEBAC 4130 stosuje się do zamykania, uszczelniania i siłowego łączenia suchych, wilgotnych, mokrych lub zanieczyszczonych olejami lub tłuszczami rys i przerw roboczych w budowlach betonowych, z cegły i kamienia naturalnego w takich obiektach, jak: mosty, tunele, szyby, budowle naziemne i podziemne. Specjalnym zastosowaniem materiału jest stabilizacja i wzmacnianie budowli betonowych o otwartej strukturze porów szczególnie narażonych na duże obciążenia dynamiczne jak np. fundamenty elektrowni wiatrowych. WEBAC 4130 nadaje się również do łączenia struktury starego i świeżego betonu, elementów murowanych, łączenia zerwanych połączeń i powstałych pustek między betonem a jastrychem jak również klejenia stopów żelaza z podłożem mineralnym.
• naprawa rys w betonie wg. normy 1504-5 : 2013


Właściwości specjalne
• wysoka przyczepność do podłoży (również mokrych i zanieczyszczonych olejami)
• sieciowanie w niskich temperaturach
• duża ciągliwość
• stała objętość


Przerabianie
Pompa 1- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4130 jest żywicą bezrozpuszczalnikową, wodoreaktywną, przezroczystą o dużej przyczepności również do mokrych i zaolejonych podłoży o otwartej strukturze porów. Bardzo wysokie parametry mechaniczne po zsieciowaniu (Karta Techniczna), możliwość stosowania w niskich temperaturach, oraz wysoka ciągliwość i zdolność do odkształceń sprężystych umożliwiają zastosowanie jej w bardzo wymagających warunkach. Czas przerabiania materiału w temperaturze 20°C wynosi ok 20 min . Wyższe temperatury przyspieszają, niższe (szczególnie przy małych ilościach przerabianego materiału) wydłużają jego wiązanie. Materiał posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kabli i innymi materiałami iniekcyjnymi WEBAC. Jest szczególnie odporny na występujące w budownictwie sole, ługi oraz kwasy. Połączenie materiału z wodą w czasie jego nanoszenia na wilgotne lub mokre rysy może prowadzić do przyspieszenia reakcji. Podczas procesu sieciowania temperatura nie może być niższa niż +5°C.
Optymalną reaktywność i przerabialność materiału osiąga się w temperaturze od +15°C do +23°C.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu