WEBAC 4204

WEBAC 4204

Obszary zastosowań
WEBAC 4204 jest żywicą do gruntowania suchych, nienasiąkliwych podłoży mineralnych. Materiał można w dużym stopniu wypełniać materiałami mineralnymi (piasek kwarcowy suszony piecowo lub środek tiksotropowy). Tak przygotowany materiał można stosować jako zaprawę i szpachlówkę wyrównującą do napraw i reprofilacji podłoży mineralnych, również pod warstwy posadzkowe WEBAC. WEBAC 4204 stosuje się jako warstwa szczepną dla słabo nasiąkliwych podłoży. WEBAC 4204 ma uniwersalne zastosowanie w budownictwie, spełnia wymogi normy PN-EN13813.
• atest Higieniczny HK/B/1190/03/2015
• jastrych przemysłowy wg. normy PN EN 13813 (Deklaracja zgodności CE/ 4)


Właściwości specjalne
• bardzo dobra przyczepność do suchych mineralnych podłoży
• możliwość wypełnienia dużą ilością wypełniacza; w połączeniu z piaskiem kwarcowym, lub środkiem
tiksotropowym (WEBAC ST 200/ST 300) materiał ma zastosowanie, jako szpachlówka/ klej epoksydowy)
• ekonomiczne zastosowanie
• obciążalna mechanicznie


Przerabianie
• Jako środek do gruntowania:

Wymieszaną żywicę WEBAC 4204 nanosi się pędzlem, wałkiem lub za pomocą rakli. Nanosić równomiernie, cienkimi warstwami w jednym lub dwóch cyklach roboczych (zależnie od chłonności podłoża). Materiał rozprowadzać dokładnie, nie pozostawiając nierozprowadzonych plam żywicznych. Wyschnięta warstwa gruntująca powinna mieć grubość od 0,1 mm do 0,3 mm. Gruntując zamykać dobrze pory i jamy skurczowe. Po zagruntowaniu posypać powierzchnię suszonym piaskiem kwarcowym o frakcji 0,3 – 0,7 mm, ok. 0,5 – 1 kg/m2. Można zrezygnować z posypki piaskiem w przypadku, gdy kolejna warstwa będzie nanoszona w ciągu 24 godzin. Zużycie materiału zależne jest od chłonności podłoża i wynosi 200 g/m2 przy nienasiąkliwych podłożach i 500 g/m2 przy bardziej chłonnych podłożach.
• Jako masa szpachlowa do reprofilacji i napraw powierzchni
Przy nienasiąkliwych podłożach dopuszcza się nałożenie szpachlówki bez wcześniejszego gruntowania. Aby zapewnić dobrą przyczepność szpachlówki przy mocno nasiąkliwych podłożach, należy wcześniej zagruntować podłoże żywicą WEBAC 4204. Od nierówności podłoża i grubości nanoszonej warstwy szpachlówki zależy dobór frakcji wypełniacza w postaci piasku kwarcowego (0,1–0,3 mm, 0,3–0,7 mm lub 0,7–1,2 mm) stosowanego w proporcji 1: 1 – 1: 3 części wagowych. Szpachlówkę z żywicy i piasku należy dokładnie wymieszać wolnoobrotową mieszarką (maks. 300 obr./min.) i bezpośrednio po wymieszaniu rozprowadzić na powierzchni gracą, pacą lub gumową ściągaczką. Przy nanoszeniu materiału wypełnionego piaskiem kwarcowym na płaszczyzny pochyłe lub pionowe można zagęścić go środkiem tiksotropowym WEBAC ST200/300 (mieszać powoli). Przerabiając szpachlówkę zwracać uwagę na czas przerabiania. Po nałożeniu warstwy o grubości ponad 0,5 mm należy ją odpowietrzyć wałkiem kolczastym i posypać piaskiem kwarcowym. Żywica WEBAC 4204 może być również przerabiana, jako zaprawa żywiczna wypełniona w dużym stopniu piaskiem kwarcowym.


Rodzaj i właściwości materiału

WEBAC 4204 jest przezroczystą, bezbarwną, dwuskładnikową żywicą epoksydową, o średniej lepkości, bez wypełniaczy. Dzięki swojej lepkości (średnie wartości dzięki właściwej kombinacji żywicy i utwardzacza) materiał ten bardzo dobrze pokrywa podłoża mineralne i zapewnia znakomitą przyczepność do suchego podłoża mineralnego. Jako materiał bezrozpuszczalnikowy sieciuje bezskurczowo. Zsieciowany materiał WEBAC 4204 wyróżnia się wysoką wytrzymałością, możliwością mechanicznego obciążania oraz odpornością na środki czyszczące, smary, paliwa oraz rozcieńczone kwasy i ługi. Pod wpływem promieni UV żywica WEBAC 4204 ma tendencję do lekkiego żółknięcia, co jednak nie wpływa na zmianę właściwości mechanicznych materiału. Czas sieciowania (1 litr mieszanki) w temperaturze +20°C ok. wynosi 25 min. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas sieciowania. Najkorzystniejsze warunki przerabiania osiąga się w temperaturze od +12°C do +20°C. Należy pamiętać, że w niskich temperaturach materiał zwiększa swoją lepkość i reaguje wolniej, natomiast w temperaturach wyższych materiał zmniejsza lepkość i reaguje szybciej. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza (ponad 85%) może dojść do powstania na powierzchni lekkich, matowych smug; nie ma to jednak żadnego wpływu na właściwości materiału. W temperaturze obiektu +20°C i grubości powłoki ok. 1 mm WEBAC 4204 wysycha, tak, że można po nim chodzić po ok. 12 godzinach. Po około 2–3 dniach materiał jest całkowicie utwardzony i nadaje się pod obciążenia mechaniczne. WEBAC 4204 posiada dobrą wzajemną tolerancję zaprawami mineralnymi, betonem, stalą foliami, otulinami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC.

obraz_2023-09-07_193141219

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu