WEBAC 5623

WEBAC 5623

Grubowarstwowe, modyfikowane tworzywami sztucznymi uszczelnienie bitumiczne przed wodą napierającą, PMB (wcześniej KMB)

WEBAC 5623 służy do powierzchniowego uszczelnienia elementów budowli mających styczność z gruntem. Nadaje się do uszczelnień przed wodą napierającą. Materiał stosuje się do powierzchni pionowych i poziomych. Główne zastosowania WEBAC 5623 to uszczelnienia piwnic, garaży podziemnych i ścian oporowych. Można w niego wklejać płyty tłumiące, ochronne i drenażowe.  

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu