WEBAC B40

WEBAC B40

Obszary zastosowań
Skraca czas przerabiania, sieciowa do fazy niepłynnej i całkowitego sieciowania żywic epoksydowych
WEBAC 4110, WEBAC 4120P,  WEBAC 4170 i WEBAC 4180N


Wskazówka dotycząca przerabiania
• Ilość przyspieszacza odnosi się do całości materiału (sumy składników A+B) poszczególnego produktu
• Zalecana ilość przyspieszacza to maksymalnie 5% w stosunku do całości przerabianego materiału (sumy składników A+B)
• Przed przerabianiem przyspieszacz wymieszać z komponentem B określonego produktu


Uwaga!
Przyspieszacz WEBAC B40 stosuje się uzupełniająco, a nie zamiast, standardowego komponentu B poszczególnego typu żywicy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu