WEBAC Kit pęczniejący

WEBAC Kit pęczniejący

Obszary zastosowań

  • Uszczelnianie przerw roboczych, miejsc styku różnych materiałów oraz innych detali wymagających uszczelnienia w budownictwie z betonu oraz żelbetu
  • Mocowanie gum i taśm pęczniejących do różnych podłoży
  • Proste i skuteczne punktowe uszczelnienie przecieków w miejscach trudno dostępnych

Szczególne właściwości

  • 1 składnikowy produkt PU; pęczniejący
  • Bardzo duża rozciągliwość
  • Sieciuje i wysycha w środowisku wilgotnym
  • Latwe stosowanie na nierównych podłożach

Wskazówka wykonawcza

  • Przerabiać z kartuszy

Jednostką handlową jest ilość 310 ml ( 1szt. – kartusz)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu