WEBAC PURseal M

WEBAC PURseal M

Właściwości
• niemieckie dopuszczenie do stosowania w górnictwie (LOBA E 62.12.22.67-2013-1)
• bez kontaktu z wodą sieciuje do postaci nieporowatej, kompaktowej o dużej wytrzymałości
• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
• przy kontakcie z wodą lekko spienialny
• uzyskuje wysoką wytrzymałość już we wstępnej fazie wiązania

Obszary zastosowań
• stabilizacja, uszczelnianie i mocowanie tubingów w tunelach
• zabezpieczanie wykopów i tuneli
• szybkie zatrzymanie i trwałe uszczelnienie wody napierającej
• wklejanie kotew gruntowych i zabezpieczanie zboczy

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu