WEBAC SILcompact M thix

WEBAC SILcompact M thix

Właściwości
• niemieckie dopuszczenie do stosowania w górnictwie (LOBA E 62.12.22.67-2013-2)
• dobra płynność połączona z bardzo szybkim wzrostem lepkości
• bardzo szybko uzyskuje dużą wytrzymałość
• nie ulega spienianiu również pod wodą
• niska temperatura reakcji
• poddaje się obróbce mechanicznej (np. skrawanie lub cięcie)

Obszary zastosowań
• wklejanie kotew wszystkich typów, szczególnie w sklepieniach wyrobisk podziemnych
• stabilizacja i uszczelnianie luźnych gruntów i miejsc krytycznych w kopalniach i budownictwie tunelowym, szczególnie na drodze maszyn drążących (TBM)

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu